Obywatelski wniosek do NIK ws. Ogrodu Krasińskich


W czwartek 21 lutego na Sesji Rady Warszawy w sali im. Gagarina
w związku z punktem 77 “Informacja prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew”
razem z Poseł Małgorzatą Gosiewską i Markiem Matczakiem przewodniczącym koła warszawskiego Zieloni2004 zaprezentowany zostanie obywatelski wniosek do NIK
w sprawie rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich oraz pytania do Pani Prezydent Hanny Gronkieiwcz-Waltz. 

 

Na konferencji zaprezentowany zostanie przykład niegospodarności w zamówieniu publicznym dot. rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich, w którym miasto i Zarząd Trenów Publicznych zapłacił drugi raz za to co już posiadał i  zapłacił, czyli 65.000 zł + 30.000 zł.

 

_____________________________________________________

SKRÓT

 Obywatelskiego  wniosku o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prawidłowości i rzetelności gospodarowania pieniędzmi publicznymi następujących podmiotów:

/wniosek złożono do NIK w dniu 19.02.2013/

 

1.    Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie gospodarki ,,zielonymi funduszami” na roślinność miejską ze środków własnych i w ramach funduszy celowych Unii Europejskiej

 

2.     Urzędu Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Terenów   Publicznych, jednostek podległych Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy, w zakresie organizacji i rzetelności procedur konkursowych oraz rzetelności organizowanych przetargów, dotyczących rewitalizacji parków Warszawy w oparciu o publiczne środki jak wyżej.

 

Przesłanki do złożenia obywatelskiego wniosku:

  • Niejasności przy kwalifikowaniu i finansowaniu zadań rewitalizacji zieleni miejskiej
  • Nie jasne i nieobiektywne procedury konkursowe jak i przetargowe
  • Pomijanie w komisjach konkursowych i przetargowych udziału czynnika społecznego i niezależnych ekspertów
  • Protekcjonizm w wyborze oferentów / 14 realizacji po rząd jednej firmy/
  • Łamanie obowiązujących przepisów w procedurach konkursowych i przetargowych
  • Całkowity brak kontroli finansowej procesów rewitalizacji  co skutkuje szastaniem pieniędzmi publicznymi na te cele /  podmiotowa roślinność w kosztach ogólnych na przykładzie Ogrodu Krasińskich stanowi zaledwie 1/15 przeznaczanej kwoty a w stosunku do kosztów prac projektowych tego ogrody stosunek ten jest jak 1/1 co jest absurdem inwestorskim /
  • Całkowite pomijanie w wyborze koncepcji rewitalizacji oczekiwań lokalnych społeczności w oparciu o badania niezależnych organizacji które powinny stanowić podstawę takich  założeń i rewitalizacji.
  • Protesty społeczne dotyczące rewitalizacji jak i niezależnych ekspertów od środowiska jednoznacznie wskazują ze nie takie są oczekiwania społeczne . Mimo tych protestów władze miasta nadal planują kolejne tego typu  kosztowne realizacje.
  • Całkowicie są pomijane przy tych rewitalizacjach przepisy odnośnie ochrony przyrody i ochrony  gatunkowej mimo także protestów ekspertów w tych dziedzinach o niewątpliwym dorobku naukowym, członków PAN.

 

 

Wniosek jest również adresowany do wiadomości:

1.Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
2.Prezydent m.st. Warszawy, Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Bogdan Zdrojewski, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
4. Minister Środowiska, Pan Marcin Korolec, ul.Wawelska52/54, 00-922  Warszawa