Obchody Święta Niepodległości na AWF

11 listopada br. Pani Poseł Małgorzata Gosiewska wzięła udział w uroczystościach z okazji Śwęta Niepodległości, które odbyły się  na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.

Po przemówieniu Jego Magnificencji Rektora AWF prof. Andrzeja Mastalerza, w asyście wojskowej, złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.