Notka biograficzna

Polityką zainteresował mnie Ojciec. To On nauczył mnie, że polityka, działalność społeczna to służba. To też spłacanie długu wobec tych, którym zawdzięczamy wolność. Naturalną więc drogą był NZS, a następnie praca w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Tak rozpoczęła się moja współpraca z prof. Lechem Kaczyńskim. To zdecydowało o mojej dalszej drodze życiowej. Drodze niełatwej ale uczciwej. Przynależność do Porozumienia Centrum nie dawała przecież profitów. Ale czy pieniądze w życiu są najważniejsze? Przekonanie służenia sprawom ważnym, służenia Polsce daje dużo więcej radości i satysfakcji. A jeśli tą służbę połączy się z działaniem na rzecz spraw bliskich ludziom zwyczajnym, czasem zagubionych, szukaniem rozwiązań mogących im pomóc… wtedy nasze życie ma sens.

Stąd moje zaangażowanie w tworzenie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a następnie praca na rzecz mieszkańców Warszawy w rozmaitych strukturach samorządu. W 1998 roku zostałam radną Gminy Warszawa Bielany, zaś w 2002 roku radną Rady Warszawy. Moją pracę skoncentrowałam na szeroko rozumianej problematyce społecznej. Zostałam wiceprzewodniczącą Komisji Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom w Radzie Warszawy, członkiem Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Warszawy, Przewodniczącą Społecznej Rady w Ośrodku Terapii i Uzależnień Alkoholowych. Ponadto kierowałam Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W 2004 roku zostałam Zastępcą Burmistrza w Dzielnicy Ursus, gdzie odpowiadałam za oświatę, zasoby lokalowe oraz za sprawy społeczne. Tu, spłacając dług wobec tych dzielnych i odważnych ludzi, którzy odważyli się wyjść na tory w czerwcu 1976 roku zorganizowałam pierwsze godne obchody tych wydarzeń.

W 2005 roku zostałam Posłem na Sejm RP. Państwa głosy wpłynęły na kierunek dokonywanych zmian w polskiej polityce społecznej – ulgi prorodzinne, dłuższe urlopy macierzyńskie, becikowe, wzrost płacy minimalnej czy tak długo oczekiwaną coroczną waloryzację rent i emerytur. Jako wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej oraz członek Komisji Rodziny i Spraw Kobiet doprowadziłam do przywrócenia Funduszu Alimentacyjnego, zlikwidowanego w poprzedniej kadencji przez SLD.

Uchwalone ustawy były dopiero początkiem niezbędnych i bardzo ważnych zmian.

Rozpoczynając pracę w Kancelarii Prezydenta RP, instytucji działającej w obrębie określonych ram, realizowałam powierzone mi zadania, pisałam ekspertyzy, organizowałam liczne spotkania. Czułam jednak,  że warto było by coś zmienić. Brakowało mi kontaktu z ludźmi, ich problemami, życiem. To, co robiłam było i ważne i potrzebne, czułam jednak, że mogę dać z siebie więcej.

Zaproponowałam Panu Prezydentowi, osobie ciepłej, otwartej na cierpienia innych zupełnie nową aktywność – zaangażowanie Kancelarii Prezydenta RP w działania humanitarne. Znalazłam zrozumienie i poparcie dla takich działań. Działań trudnych, wymagających olbrzymiej pracy i międzynarodowej współpracy. 

W wyborach samorządowych w 2010 r. uzyskałam mandat radnej Sejmiku Mazowieckiego. Otrzymałam 37.182 głosów, co stanowiło 16,96% wszystkich ważnych głosów w moim okręgu. To był drugi wynik w Warszawie, i 4 na Mazowszu.

W 2011 r. dzięki Państwa głosom wróciłam do Sejmu jako Poseł na Sejm VII kadencji.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy samorządowej, poselskiej oraz w Kancelarii Prezydenta RP nauczyło mnie, że bezpośredni kontakt z człowiekiem pozwala w lepszy sposób realizować jego wolę, a wzajemna rozmowa służy wypracowaniu skuteczniejszych rozwiązań i chroni przed zgubną izolacją polityka od społeczeństwa, ucząc jednocześnie być otwartym na potrzeby wszystkich ludzi, zwłaszcza tych pokrzywdzonych, bezradnych i szukających pomocy.

Dlatego też serdecznie zapraszam do mojego biura poselskiego zlokalizowanego na warszawskiej Woli przy ul. Żelaznej 75 oraz filii mojego biura, mieszczącej się przy ul. Bohaterów Warszawy 9 na warszawskim Ursusie. Zachęcam również do odwiedzania mojej strony, która mam nadzieję umożliwi Państwu częstszy kontakt i stanie się forum, na którym porozmawiamy o sprawach ważnych dla nas, mieszkańców Warszawy. Znajdą Państwo na niej wiele ciekawych informacji, mając jednocześnie możliwość uczestniczenia w wymianie poglądów na temat funkcjonowania i problemów nękających nasze Miasto.