Palestyna – pomoc dzieciom ze Strefy Gazy

Na zaproszenie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Polsce w dniach 8-29 czerwca 2009 r. gościła grupa 73 dzieci palestyńskich ze Strefy Gazy. Celem akcji, którą z Kancelarią Prezydenta RP współorganizowała z Caritas Polska, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Najwyższą Izbą Kontroli, była psychologiczna i terapeutyczna pomoc dzieciom, które ucierpiały w trakcie ostatniej ofensywy izraelskiej. W pomoc dzieciom zaangażowane było także Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii.

Młodzi Palestyńczycy wypoczywali w ośrodku szkoleniowym Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach, w gminie Pomiechówek. W trakcie pobytu w Polsce dzieci goszczone były przez kilka dni przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zwiedzały Toruń, Bydgoszcz, obejrzały seans w Planetarium, Park Jurajski w Solcu Kujawskim. W Goławicach odwiedził je Teatr Nikoli z Krakowa, harcerki i harcerze ze Szczepu “Wawer”, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Wójt Pomiechówka. 23 czerwca 2009 dzieci goszczone były przez Małżonkę Prezydenta RP Panią Marię Kaczyńską. Podczas spotkania Pani Prezydentowa wręczyła dzieciom upominki ufundowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

Oprócz stałej opieki psychologicznej dzieci podczas pobytu leczone były stomatologicznie, co stało się możliwe dzięki pomocy Dyrektora SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim, który udostępnił gabinet stomatologiczny na ich potrzeby. Troje dzieci leczone były w szpitalu Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Dzieci w trakcie pobytu w Polsce miały również zapewnioną opiekę duchową. Co piątek odwiedzał je Imam, który przeprowadzał modlitwę oraz wygłaszał kazanie.

Prasa o akcji pomocy dzieciom ze Strefy Gazy: