Krótko o mnie...

Polityką zainteresował mnie Ojciec.
To On nauczył mnie, że polityka,
działalność społeczna to służba...

Jestem Posłem

W 2005 roku zostałam Posłem na Sejm RP.
Państwa głosy oddane w wyborach parlamentarnych...

Kancelaria Prezydenta

Rozpoczynając pracę w Kancelarii Prezydenta RP,
instytucji działającej w obrębie określonych ram,
realizowałam powierzone mi zadania, pisałam ekspertyzy,
organizowałam liczne spotkania. To nie wszystko...

Wybory do Sejmu

Zawsze jestem blisko ludzi potrzebujących pomocy.
I jestem wtedy odważana. Jestem doświadczonym posłem
i samorządowcem. Jestem skuteczna...

Moja pasja

Od lat moją pasją jest kontakt z naturą. Tam właśnie nabieram siły na działania podejmowane w ramach pracy. #AmbasadorBushcraftu