O co walczą przedsiębiorcy z przejścia koło Dworca Centralnego?

Przedsiębiorcy, pomimo obiegowej opinii, nie walczą w związku z podwyższonymi czynszami ani nie walczą o pieniądze dla siebie. Celem przyświecającym ich protestom jest egzekwowanie prawa i dobre zarządzanie budżetem m.st. Warszawy, dla dobra wszystkich jego mieszkańców.

Przedsiębiorcy są skłonni płacić podwyższony czynsz, pod warunkiem że środki te zasilą budżet naszego miasta, a nie konta prywatnej spółki WPP (z kapitałem 20 tys. złotych), która miastu za metr użytkowania powierzchni odprowadza 39 zł miesięcznie, żądając jednocześnie od kupców 700-800 zł miesięcznie za ten sam metr kwadratowy.

Wskazują, że jest to ewidentna niegospodarność, na którą nie wyrażają zgody. Nie zgadzają się z polityką miasta, które w czasach kryzysu podwyższa ceny biletów komunikacji miejskiej, czy też występuje z pomysłem likwidacji nocnych kursów metra, jednocześnie lekką ręką rezygnując z potężnych wpływów…