Najnowsze interpelacje

  1. W sprawie nieracjonalnej procedury wypisywania recept dla pacjentów przewlekle chorych

” W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego zgłosiła się grupa osób skarżących się na niekorzystne dla osób przewlekle chorych przepisy nakazujące lekarzom wypisywanie recept w obecności pacjenta. Po przedstawieniu stanu faktycznego przedstawili propozycje zmian obecnych rozwiązań.

Osoby te wskazywały, że od stycznia 2012 r. recepty na leki pełnopłatne lub refundowane mogą być wypisywane przez lekarza wyłącznie w obecności pacjenta. Celem tego zapisu, jak wielokrotnie tłumaczyli przedstawiciele NFZ, jest monitorowanie stanu zdrowia pacjenta i reagowanie na zachodzące w związku z jego chorobą zmiany. Podczas wizyty lekarz ma możliwość sprawdzenia ogólnego stanu pacjenta oraz reakcji jego organizmu na przepisane leki.

Codzienna praktyka jest jednak daleko inna od wizji przedstawionych przez NFZ. Jak wynika z danych GUS, w Polsce łącznie na choroby przewlekłe cierpi 11 mln osób. 6,6 mln dorosłych Polaków cierpi na wysokie ciśnienie krwi, 3,0 mln na chorobę wieńcową, 1,5 mln na choroby tarczycy. Są to osoby, które codziennie muszą przyjmować przypisane lekarstwo, w większości to samo od wielu lat.[…]
Pełna treść interpelacji dostępna po kilknięciu.

 

 2. Interpelacja w sprawie jakości opieki ginekologicznej w Warszawie

“Szanowny Panie Ministrze! Na mocy ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1200) wdrożony został program populacyjny wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy. Zasadniczym celem programu jest wykonywanie masowych badań cytologicznych oraz badań mammograficznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania mają doprowadzić do obniżenia zachorowalności i umieralności kobiet oraz zwiększenia wczesnej wykrywalności stanów przednowotworowych. […]

Z drugiej zaś strony mieszkańcy Warszawy skarżą się na niską dostępność usług medycznych. Wskazują, że w związku z brakiem dostatecznej ilości zakontraktowanych lekarzy specjalistów pacjentki, u których w ramach profilaktyki wykryto chorobę, są często pozbawione dalszej opieki.[…] 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Ilu lekarzy ginekologów przyjmujących w Warszawie zostało zakontraktowanych przez NFZ w 2013 r.? Ilu pacjentów mogli planowo przyjąć?
2. Czy zdaniem Pana Ministra ta liczba była wystarczająca dla potrzeb mieszkańców Warszawy?
3. Ilu lekarzy ginekologów przyjmujących w Warszawie zostanie zakontraktowanych przez NFZ w nadchodzącym 2014 r.? Ilu pacjentów będą mogli planowo przyjąć?
4. Czy zdaniem Pana Ministra ta liczba będzie wystarczająca dla potrzeb mieszkańców Warszawy?
5. Jaką kwotę w 2013 r. Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na promocję profilaktyki chorób ginekologicznych (m.in. raka piersi, raka szyjki macicy)?”

  • w chwili obecnej oczekuję na odpowiedź Ministra

 

3) Interpelacja w sprawie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie