Monitoring procesów byłych urzędników państwowych w Gruzji.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR, instytucja OBWE zajmująca się ochroną praw człowieka) zdecydowało się wysłać swoich przedstawicieli do Gruzji celem obserwacji przebiegu rozpraw sądowych, w których byli urzędnicy wysokiego szczebla mają postawione zarzuty karne. Pierwszym z tych procesów, który jest obserwowany przez grupę ekspertów z ramienia ODIHR jest proces Bacho Akhalaia, byłego ministra spraw wewnętrznych i obrony .

Wstępne przesłuchanie sądowe Akhalaia, a także innych 7 osób, odbyło się 20 lutego i zostało odroczone na 28 lutego. „ Obserwowanie procesu to bardzo ważne narzędzie, które wspiera reformy sądownictwa i wspiera przestrzeganie lokalnych i międzynarodowych praw, gwarantujących sprawiedliwy proces”, oświadczył Janez Lenarčič, dyrektor biura Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w swoim oświadczeniu z 20 lutego. „ Jestem przekonany, że nasza obserwacja przyczyni się do wzmocnienia instytucji demokratycznych w Gruzji”, dodaje Lenarcic. Jak podaje Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zespół ekspertów opublikuje raport końcowy z przeprowadzonych obserwacji.