Misja obserwacyjna wyborów samorządowych w Gruzji.

15 czerwca br. w Gruzji odbyły się wybory samorządowe. Wśród międzynarodowych obserwatorów znalazło się 10 posłów na Sejm RP. Prace Misji koordynował poseł Michał Szczerba, przewodniczący Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej. W obserwacji wzięli udział członkowie wszystkich klubów parlamentarnych: wiceprzewodniczące Grupy Małgorzata Gosiewska oraz Małgorzata Marcinkiewicz, jak również jej członkowie: Joanna Bobowska, Piotr Pyzik, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Radziszewska, Piotr van der Coghen oraz posłowie spoza Grupy: Piotr Chmielowski i Zbigniew Włodkowski.

W przeddzień wyborów Misja odbyła spotkania z kandydatami na mera Tbilisi z dwóch największych obozów politycznych: Nikolozem Melią ze Zjednoczonego Ruchu Narodowego oraz Dawidem Narmanią zGruzińskiego Marzenia. Głównymi tematami rozmów były: program kandydatów, ocena przebiegu kampanii, bieżąca sytuacja polityczna w Tbilisi oraz potencjalne zagrożenia dla procesu wyborczego. Posłowie spotkali się ponadto z przedstawicielami gruzińskiego oddziału NDI. W trakcie spotkania zwracano uwagę na niepokojące zjawiska w czasie kampanii wyborczej (m. in. wycofanie się części zarejestrowanych kandydatów ze startu w wyborach) oraz agresywny charakter przebiegu kampanii.

W dzień wyborów delegacja podzielona została na 5 dwuosobowych ze

społów, które łącznie odwiedziły kilkadziesiąt komisji. Posłowie prowadzili obserwacje w regionach: Samcche-Dżawachetia, Kahetia, Kartlia Wewnętrzna, Kartlia Dolna, Mscheta-Mtianeti oraz w stolicy. Posłowie rozpoczynali obserwacje od otwarcia lokali wyborczych, kontrolowali prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez komisje wyborcze, prawidłowość oddawania głosów przez wyborców oraz monitorowali proces liczenia głosów po zamknięciu lokali i przygotowaniu protokołów przekazywanych do obwodowych komisji wyborczych.

Członkowie Misji uznają, ze wybory zostały przeprowadzone w sposób demokratyczny, a obywatele Gruzji mogli w sposób swobodny wyrazić swoją wolę w głosowaniu. Misja nie stwierdziła uchybień w trakcie oddawania oraz licze

nia głosów. W większości komisji wybory przebiegły w sposób niezakłócony, a Misja nie stwierdziła poważniejszych uchybień. W kilku komisjach wyborczych w rejonach Dmanisi i Bolnisi odnotowano działania o charakterze agitacji wyborczej prowadzonej przed lokalami wyborczymi (zachęcanie do głosowania w określony sposób, dowożenie wyborców autokarami z zaznaczonym numerem listy wyborczej) oraz obecność w komisjach materiału o charakterze wyborczym.

Członkowie Misji doceniają zaangażowanie gruzińskich organizacji pozarządowych oraz krajowych obserwatorów w monitorowanie prawidłowego przebiegu wyborów, a także kampanii przedwyborczej.

1

Oto filmy pokazujące łamanie procedur wyborczych:
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=uT1qpEdTzO0&app=desktop&persist_app=1&hl=pl&gl=PL&guid=&client=mv-google
https://www.youtube.com/watch?v=bj0c6eB1HeE&persist_app=1&app=desktop&gl=PL&client=mv-google&guid=&hl=pl