Misja obserwacyjna wyborów na Ukrainie

25. października 2012 r. rozpoczęła się niezależna misja obserwacyjna Sejmu RP w związku z wyborami parlamentarnymi na Ukrainie. Pierwszy etap misji obserwatorzy rozpoczeli od wizyty na Cmentarzu Wojskowym w Bykowni.

Następnie delegacja polskich parlamentarzystów spotkała się w Kijowie z Ambasadorem Polski na Ukrainie Panem Henrykiem Litwinem. Na spotkaniu poruszono kwestie dialogu z partiami i komitetami wyborczymi oraz nieprawidłowości, jakie mogą wystąpić podczas wyborów. Podobne spotkanie odbyło się we Lwowie, gdzie posłowie zostali oficjalnie przywitani przez Konsula Generalnego RP we Lwowie Pana Jarosława Drozda. Wieczorem członkowie polskiej misji spotkali się z przedstawicielami organizacji polonijnych.

w piątek 26.10. posłowie spotkali się z przedstawicielami głównych komitetów wyborczych, ubiegających się o miejsce w Radzie Najwyższej oraz z przedstawicielami sztabów wyborczych: Zjednoczonej Opozycji „Batkiwszczyna”, Udaru, partii Front Zmian, Komunistycznej Partii Ukrainy oraz  Partii Regionów. Podczas spotkań posłowie pytali m.in. o okoliczności zmiany ordynacji w Radzie Najwyższej, możliwości prowadzenia kampanii wyborczej, w tym dostępu do mediów oraz o możliwe koalicje.

Celem misji obserwacyjnej Sejmu RP jest ocena zgodności procesu wyborczego, we wszystkich regionach kraju, ze standardami międzynarodowymi w kontekście promowania demokracji oraz poszanowania swobód i wolności obywatelskich.