Misja obserwacyjna Sejmu RP

Poniżej publikujemy oświadczenie Misji obserwacyjnej Sejmu RP, odczytane przez Przewodniczącą Małgorzatę Gosiewską na konferencji prasowej, po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w Gruzji.

 

Misja obserwacyjna Sejmu RP

W odpowiedzi na zaproszenie władz gruzińskich, Sejm i Senat RP zorganizował własną, niezależną misję obserwacyjną do Gruzji celem obserwacji wyborów prezydenckich. Misja składa się z 10 posłów oraz 4 senatorów i wykonywała obserwację od 15 października 2013 r.

Celem misji była obserwacja procesu wyborczego w kontekście zgodności z międzynarodowymi standardami demokratycznych wyborów oraz krajowych uregulowań prawnych w tej dziedzinie, szczególnie kampanii wyborczej, przebiegu głosowania i procesu wyborczego po zakończeniu głosowania.

1/ Misja z satysfakcją podsumowuje, że kampania wyborcza pomimo wystąpienia mniejszych incydentów odbyła się w atmosferze względnego bezpieczeństwa i poszanowania głównych zasad kampanii wyborczej i wolności wypowiedzi.

Niestety, incydenty takie jak agresywne zachowania aktywistów jednego komitetu w stosunku do drugiego, brak należytej reakcji służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mogło mieć wpływ na atmosferę wyborczej kampanii.

Nie bez wpływu na atmosferę kampanii jak też ocenę poziomu demokracji w Gruzji jest kwestia represji wobec demokratycznej opozycji parlamentarnej. Aresztowania, zastraszanie działaczy partii Zjednoczony Ruch Narodowy, skutkujące m.in. zmianami personalnymi na szczeblu samorządu terytorialnego to metody postępowania obce standartom obowiązującym w państwach UE.

2/ W dniu wyborów obserwatorzy misji obserwacyjnej obecni byli w większości regionów kraju. Odwiedzając 113 komisji wyborczych z uwagą obserwowali procedury otwarcia lokali wyborczych, przebiegu głosowania oraz liczenia głosów.

W większości komisji wyborczych obserwatorzy dokonali pozytywnej ewaluacji tego etapu procesu wyborczego. Tam wybory odbyły się z poszanowaniem międzynarodowych zasad demokratycznych wyborów i krajowych regulacji prawnych w tej dziedzinie. Niestety, w kilku komisjach wyborczych, a szczególnie w ich otoczeniu odnotowano incydenty mogące wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa wyborców. Nasi obserwatorzy byli świadkami agresywnej kampanii wyborczej w bezpośredniej bliskości lokali wyborczych. Samochody udekorowane flagami i plakatami niektórych kandydatów, w tym koalicji rządzącej ustawione przed wejściem do komisji wyborczej, agresywni, młodzi aktywiści tych komitetów to nie są standarty przyjęte w demokratycznym świecie.

Procedura głosowania odbyła się z poszanowaniem zasad przejrzystości.

W porównaniu z ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi nie odnotowano już tak aktywnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego Gruzji. Liczba obserwatorów lokalnych, poza przedstawicielami partii politycznych i kandydatów była znacznie niższa. Podobnie z obecnością kamer filmujących proces wyborów w komisjach, tak chwalonych w ubiegłym roku za wzmocnienie transparencji procesu. W tym roku było ich bardzo mało.

Misja pragnie zaznaczyć również wysoki poziom przygotowania członków komisji wyborczych i ich neutralność co miało swoje odzwierciedlenie w sprawnej organizacji wyborów. Niestety i tu zanotowano nieznaczne odstępstwa. W działalności jednej z obserwowanych komisji Misja odnotowała przypadki błędów proceduralnych oraz wykonywanie czynności przez osoby spoza składu obwodowej komisji.

3/ Pomino tych uwag Misja z satysfakcją odnotowuje, iż wybory te to kolejny krok wzmocnienia demokracji w Gruzji.

Pragniemy przy tym zaznaczyć, że jako polscy parlamentarzyści, członkowie Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej, będziemy kontynuować obserwację klimatu powyborczego w Gruzji i dalszego rozwoju sytuacji politycznej w tym kraju.