Misja obserwacyjna Sejmu RP w Gruzji

23 września rozpoczęła się niezależna misja Sejmu RP, mająca na celu obserwację wyborów parlamentarnych w Gruzji.  W misji pod przewodnictwem Poseł Małgorzaty Gosiewskiej  udział wezmą przedstawiciele pięciu sejmowych klubów: Andrzej Adamczyk, Marek Domaracki, Andrzej Duda, Michał Jaros, Małgorzata Marcinkiewicz, Anna Paluch, Piotr Pyzik, Elżbieta Radziszewska, Elżbieta Rafalska, Andrzej Romanek, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Michał Szczerba, Piotr Van der Coghen, Marek Wojtkowski i Jacek Żalek.

Działania podejmowane przez członków misji podzielone zostały na dwa etapy. Na pierwszy z nich (23-28 września) zaplanowane są spotkania przewodniczącej Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej Pani Małgorzaty Gosiewskiej z przedstawicielami gruzińskiej administracji wyborczej, komitetów wyborczych oraz organizacji pozarządowych. Ostatnie dni kampanii wyborczej (od 29 września) oraz samo głosowanie w różnych regionach Gruzji monitorować będzie grupa 16 posłów, podzielona na dwuosobowe zespoły.


Celem misji Sejmu RP jest  ocena zgodności procesu wyborczego w Gruzji ze standardami międzynarodowymi w kontekście promowania demokracji oraz poszanowania swobód i wolności obywatelskich, wzmocnienie klimatu zaufania i bezpieczeństwa dzięki obecności obserwatorów na całym terytorium kraju.

Misja obserwacyjna Sejmu RP opiera się na zasadach niezależności, neutralności, nieingerowania w proces wyborczy i poszanowania lokalnego prawa. Podczas pobytu w Gruzji polscy obserwatorzy mają w planach spotkania z przedstawicielami partii politycznych, administracji wyborczej i państwowej oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Dzięki temu posłowie będą mieli możliwość przeanalizowania sytuacji pod kątem bezstronności administracji, integralności systemu wyborczego, przebiegu kampanii wyborczej, wyborów, liczenia głosów oraz podsumowania wyników głosowania.

Efektem działań misji ma być przedstawienie bezpośrednio po zakończeniu wyborów raportu wstępnego. Dwa miesiące po wyborach przedstawiony zostanie raport końcowy, zawierający wnioski i ewentualne rekomendacje.