Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych


Poseł na Sejm RP Małgorzata Gosiewska bieże udział w Międzynarodowym Programie Staży Parlamentarnych. W jego ramach na staż do Biura Poselskiego Małgorzaty Gosiewskiej zostało przyjętych 3 kandydatów z Gruzji.

———————————————————————–

 

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciem dającym możliwość młodym obywatelom Niemiec, Słowacji, Gruzji, Korei Płd., Litwy, Węgier, Rumunii, Włoch, Kanady oraz Ukrainy do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski.

Program jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zdobywaniem nowych doświadczeń zawodowych i osobistych. Uczestnicy MPSP podczas stażu pod kierunkiem i opieką posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mogą wziąć udział w pracach komisji sejmowej, której poseł jest członkiem. Stwarza to wyjątkową okazję do poznania procedur parlamentarnych i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych.

Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują podstawę teoretyczną poznawanych zagadnień, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Głównym celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz rozbudzenie w nich zaciekawienia życiem politycznym i publicznym innego kraju. Ponadto program służy przybliżeniu stypendystom kultury, tradycji i historii Polski.

 

Więcej o programie na stronie Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych