Międzynarodowa Konferencja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze

W dniach 6-8 grudnia 2012 r. w Sali Senatu UW w Pałacu Kazimierzowskim odbyła się X Jubileuszowa Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. św. Grzegorza Peradze, poruszająca zagadnienia współczesnego Kaukazu: społecznych i kulturowych aspektów transformacyjnych w krajach zakaukaskich, kwestii demokratyzacji i zmian systemowych. 

Uczestnicy konferencji wspólnie uczcili siedemdziesiątą rocznicę śmierci św. Grzegorza Peradze, przedwojennego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, męczennika Auschwitz, świętego Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, składając wieńce pod tablicą na budynku Instytutu Historycznego, upamiętniającą zamordowanych w czasie II Wojny Światowej profesorów UW, w tym św. Grzegorza Peradze. 

 

Konferencję otworzył gość specjalny – Prezydent Gruzji Mikheil Saakashvili. 

Słowo wstępne wygłosił również Jego Ekscelencja Metropolita Andria.

Wręczone zostały również nagrody im. św. Grzegorza Peradze za szczególne zasługi dla nauki o Gruzji – kartwelogii.

Program konferencji dotępny na stronie Centrum Studiów Wschodnich UW