Lodołamacze 2012

27 września w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się VII edycja Gali Finałowej „Lodołamacze 2012” . Decyzją Kapituły Statuetki “Lodołamaczy” wręczono 10 laureatom.

„Lodołamacze” to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Ludzi, firm i instytucji, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Pokazują jednocześnie, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w sukces firmy.

Adresatami konkursu powstałego z inicjatywy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych są przede wszystkim pracodawcy, którzy mają świadomość, że prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści dla ich firmy, ale też i mających świadomość, jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych niesie możliwość pracy zawodowej.

Organizatorzy konkursu pragną jednak, by idea leżąca u podstaw konkursu zainteresowała również i tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych się jeszcze nie zetknęli, by przez wymianę doświadczeń mogli przekonać się, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi, zaangażowanymi w sprawy firmy pracownikami.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłych, konkurs składał się z dwóch etapów: Regionalnego, którego gala w Warszawie odbyła się 6 września w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II oraz Centralnego.


Nagrody “Lodołamacza” przyznawane są w następujących kategoriach konkursowych:

1)      Zakład Pracy Chronionej – dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej oraz zakładu aktywności zawodowej

2)      Otwarty Rynek Pracy – dla przedsiębiorcy otwartego rynku pracy, w tym również dla stowarzyszeń, fundacji prowadzących działalność gospodarczą i fundacji posiadających status przedsiębiorcy

3)      Pracodawca Nieprzedsiębiorąca – dla pracodawców niebędących przedsiębiorcami, w tym również stowarzyszeń, organizacji i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej

 

Nagrody przyznawane są również w kategoriach dodatkowych:

1)      Super lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych: przedsiębiorcy, instytucji, zakładu

2)      Lodołamacz Specjalny – dla osób o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Zdobywcom tegorocznych „Lodołamaczy” serdecznie gratulujemy!

 

Więcej informacji o konkursie na stronie: www.lodolamacze.info.pl