Ład i planowanie przestrzenne – relacja ze spotkania.

12 marca w Biurze Poselskim Pani Małgorzaty Gosiewskiej przy ul. Żelaznej 75 odbyło się spotkanie poświęcone planowaniu przestrzennemu w Warszawie. Prelekcję wygłosił Paweł Terlecki – radny m.st. Warszawy w kadencji 2006-2010, członek komisji Ładu Przestrzennego.
 

Podczas wykładu zgromadzeni słuchacze mogli poznać historię planowania przestrzennego w naszym mieście. Prelegent przedstawił akty prawne będące w przeszłości i obecnie podstawą planowania. Dowiedzieliśmy się jak wygląda proces tworzenia podstawowych dokumentów planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – ogólnego opracowania dla całego miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – szczegółowych map dla wybranych obszarów z częścią opisową, gdzie określone jest przeznaczenie terenów.

 Mimo, że procedura sporządzania planów wdaje się jasna, pokrywają one zaledwie około 30% powierzchni stolicy. Dzieje się tak z powodu silnego oporu lobby deweloperskiego. Na terenie, gdzie nie ma określonych zasad wznoszenia nowej zabudowy, inwestor może postawić dowolny budynek, często nie pasujący do otoczenia i lokalnych uwarunkowań.

Omówiliśmy ciekawe miejsca w Warszawie pod względem nowej zabudowy jak Plac Defilad, tereny Służewca i ochronę zabytkowych fortów Twierdzy Warszawa. Jak stwierdził Paweł Terlecki mądre planowanie przestrzenne uwzględniające prawo własności poszczególnych mieszkańców i interes publiczny ogółu społeczności to jedno z największych wyzwań każdej władzy.

DSC01822