Koncert “SOLIDARITY CHANGES THE WORLD”

W dniu 18 grudnia odbył się w Gori, w Gruzji koncert pt. SOLIDARITY CHANGES THE WORLD, którego organizatorem była Fundacja Jazz Jamboree oraz Fundacja Nasza Solidarność, której jestem Prezesem.

Ideą programu było przedstawienie gruzińskiej publiczności idei Solidarności, w związku z obchodami 30 rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Organizatorzy pokazali aktualność społecznego przesłania Sierpnia 1980 i potrzebę dialogu na różnych poziomach życia społecznego.

Mówiąc o tamtych wydarzeniach przywołuje się wolnościowy charakter. Dlatego też środkiem wyrazu był Jazz, jako gatunek  artystyczny ściśle związany z ruchem wolnościowym. W dziejach historii, przede wszystkim w Polsce, Jazz odegrał znaczącą rolę społeczną skupiając wokół siebie ludzi walczących o te same idee. W ten właśnie sposób Fundacja Nasza Solidarność propagowała tak istotne dla naszego kraju idee.

Koncert był poprzedzony wprowadzeniem do historii polskiej “Solidarności”. Na scenie wyświetlono również filmy prod. Europejskiego Centrum Solidarności. Przedsięwzięcie wsparł również Wojewoda Obwodu Gorijskiego.