Jarosław Kaczyński: chcemy przełamać rutynę w działaniu samorządów

Zdjęcie: PAP/Leszek Szymański

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że PiS chce przełamać rutynę w działaniu samorządów. Aby to się udało – mówił – samorządy powinny kierować się metodą „6xP”, którą rozszyfrował jako: „program”, „przedsiębiorczość”, „produkt”, „promocja”, „popyt” i „prawo”.

Jarosław Kaczyński ocenił podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie, że samorządy w wielu wypadkach popadły w rutynę „działalności bieżącej, która (…) po części jest od przypadku do przypadku”. „Niekiedy mamy do czynienia z wyłącznym liczeniem na środki zewnętrzne, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. (…) Chcemy to przełamać” – powiedział.

Podkreślił, że w metodzie „6xP” chodzi przede wszystkim o aktywizację gospodarczą gmin i wykorzystywanie przez nie potencjału jaki mają.

Prezes PiS i kandydaci partii w wyborach samorządowych omawiali szczegóły haseł metody „6xP”. Odnosząc się do spraw „programu”, Jarosław Kaczyński podkreślał, że chodzi o to, by wszelkie strategie i plany, które obecnie „są często martwe w szufladach”, odnosiły się do rzeczywistości, były „żywe”. Izabela Kloc dodała, że każda gmina i powiat powinny mieć wypracowany program rozwoju oparty o zasadę „zrównoważonego rozwoju”.

Przedstawiając hasło „przedsiębiorczości” politycy PiS podkreślali, że samorządy powinny ułatwiać działalność przedsiębiorcom m.in. przez przyjmowanie planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie terenów pod inwestycje, usprawnienie obsługi firm.

Koncepcja „produktu” – jak wyjaśniał Jarosław Kaczyński – zakłada szukanie przez każdą gminę „swojej możliwości, szansy”. PiS uważa, że gminy powinny dążyć do tego, by ich lokalny produkt lub usługa stały się „marką rozwojową”.

Nawiązując do hasła „promocja”, Prezes PiS przekonywał, że „trzeba się sprzedawać, dokonywać promocji na małym gminnym rynku, ale i szerzej”. Samorządy powinny – według PiS – tworzyć ogólnopolską sieć promocji regionalnej.

Jarosław Kaczyński tłumaczył też hasło „popyt”. „Popyt trzeba budować i ten mały i poprzez promocję, ten szerszy” – powiedział.

„W końcu jest prawo. Chodzi o to, żeby instytucjonalizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, żeby tworzyć podstawy prawne, także programów, które zostaną przyjęte” – mówił Jarosław Kaczyński.

Rzecznik kampanii samorządowej PiS Jacek Sasin zapowiedział, że w przyszłym tygodniu ruszy „Akademia Samorządności”, w której będzie się odbywać ekspercka dyskusja jak metodę „6xP” wcielić w życie.

Jarosław Kaczyński odpowiadał też na pytania o współpracę z rządem i większością PO-PSL w Sejmie w sprawie zmian prawa, które ułatwiłoby funkcjonowanie samorządom. „W każdej sprawie, która jest pozytywna z punktu widzenia społecznego, a więc także w takich sprawach będziemy współpracować. (…) W wielu kwestiach można znaleźć wspólny język. To jest tylko sprawa odrzucenia przez PO koncepcji anihilacyjnej wobec PiS” – powiedział.

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość

Galeria zdjęć z konwencji dostępna na stronie: http://www.pis.org.pl/article.php?id=17972&p=zdjecia#