IX Zjazd Klubów “Gazety Polskiej”

W dniu 6-8.06.2014 w Piotrkowie Trybunalskim odbył się IX Zjazd Klubów “Gazety Polskiej”, w którym uczestniczyła Poseł Małgorzata Gosiewska. Następnie spotkała się z Tatarami Krymskimi, z którymi rozmawiała o obecnej sytuacji politycznej na wschodzie Ukrainy oraz możliwościach współpracy.