Interpelacje Poseł Małgorzaty Gosiewskiej w sprawie przejazdu “Nocnych Wilków” przez Polskę

2Fz89QNl2Xg
Zachęcam do zapoznania się z interpelacjami skierowanymi przez Poseł Małgorzatę Gosiewską do Ministra spraw zagranicznych, Grzegorza Schetyny oraz do Ministra Spraw Wewnętrznych, Teresy Piotrowskiej:

MSW Nocne Wilki

MSZ Nocne Wilki

Dalsze informacje dotyczące procedowania interpelacji wraz z odpowiedziami Ministrów będą dostępne na stronach Sejmu RP, odpowiednio:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=517C1DF0C2C4EE25C1257E2A00499145&SessionID=DMHVM5ATBI

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=86B10007536541F5C1257E2A00499149&SessionID=DMHVM5ATBI

Chirurg z Putinem gPCCxB7KJuw KkjCjbvtxO4 wIcK6F30VS4 Wilki Donbas Wilki u Stalina