Interpelacja ws. informacji MSZ o wyborze dr Andrzeja Dudy na Prezydenta RP

W dniu dzisiejszym Poseł Małgorzata Gosiewska uzyskała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie informacji o wyborze dr Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta RP przygotowanej przez MSZ.

Treść interpelacji jest dostępna na stronie Sejmu RP pod następującym adresem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=11C871AB

Natomiast poniżej udostępniamy Państwu odpowiedź otrzymaną w dniu dzisiejszym od MSZ:
interpelacja 32995 M.Gosiewskiej