Interpelacja w sprawie stanowiska MSZ wobec kwestii uwięzienia byłego premiera Gruzji Vano Merabishvili

 

Warszawa, dnia 09.09.2013 r.

 

Małgorzata Gosiewska;
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość

                                                                                               Szanowny Pan
 Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

 

  

INTERPELACJA

w sprawie stanowiska MSZ wobec kwestii
uwięzienia byłego premiera Gruzji Vano Merabishvili.

 

 

Sprawa uwięzienia byłego premiera Gruzji budzi dziś spore wątpliwości opinii międzynarodowej. Vano Merabishvili – gruziński polityk i działacz społeczny, minister spraw wewnętrznych w latach 2004 – 2012 oraz premier niepodległej Gruzji od 4 lipca 2012 r. do 25 października 2012 r., 21 maja br. został aresztowany na wniosek prokuratora, prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Od tej pory przebywa w areszcie, w małej, jednoosobowej celi. Jest pozbawiony jakiegokolwiek kontaktu z rodziną. Od dnia zatrzymania tylko raz zgodzono się na widzenie aresztowanego z żoną. Uniemożliwia mu się nie tylko jakiekolwiek spotkania, ale i kontakty telefoniczne. Jest to ewidentne łamanie podstawowych zasad wynikających z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Pomimo, iż ocena zgromadzonego materiału dowodowego należy do niezawisłego sądu, to obrońcy praw człowieka wielokrotnie wyrażali swój niepokój i sprzeciw wobec restrykcyjnych środków zastosowanych wobec pana Premiera Vano Merabishvili. W świetle posiadanych przeze mnie informacji pan Premier Vano Merabishvili przebywając na wolności w czasie trwającego  śledztwa był czterokrotnie przesłuchiwany. Zawsze stawiał się na przesłuchanie, co więcej w tym okresie wielokrotnie wyjeżdżał  za granicę.

W dojrzałym, demokratycznym państwie takie zachowanie podejrzanego jest wystarczającą przesłanką, by nie stosować wobec niego tak drastycznego środka zapobiegawczego. Zupełna izolacja od świata zewnętrznego, bezwzględny i kompletny zakaz kontaktu z rodziną (nawet telefoniczny) można  uznać za zbyt daleko idącą formę represji wobec podejrzanego.

Moim zdaniem jest to działanie sprawiające wrażenie odwetu, a zastosowane restrykcje można uznać za formę tortury psychicznej, co jest sprzeczne z przepisami Konwencji „O ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Stwarza to podstawy do twierdzenia, że tymczasowe aresztowanie  podejrzanego ma charakter czysto polityczny i jest de facto „aresztem wydobywczym”, czego również zakazują normy przywołanej wyżej Konwencji.

Sprawa uwięzienia byłego Premiera jest szczególnie istotna w przededniu Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, z którym władze Gruzji wiążą poważne nadzieje.

Unia Europejska ze szczególną uwagą bada stosunek nowych demokracji aspirujących do udziału w jej strukturach m.in. do demokracji, respektowania praw człowieka (także ludzi aresztowanych oraz osadzonych w zakładach karnych). Na nas, jako członkach Unii Europejskiej, ciąży szczególna rola sygnalizowania i wyjaśniania wszelkich nieprawidłowości, mających miejsce w tych krajach.

 

Dlatego też proszę Pana Ministra o odpowiedź na poniższe pytania:

 

  1. Jakie działania planuje podjąć Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie uwięzionego byłego Premiera Gruzji Vano Merabishvili?
  2. Czy temat uwięzienia byłego premiera Vano Merabishvili był podejmowany podczas rozmowy Premiera Donalda Tuska z Premierem Bidziną Iwanishvili w dniu 19 lipca 2013 r.?
  3. Czy podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego zostanie przez Pana Ministra poruszony temat warunków, w jakich przebywa uwięziony na wniosek prokuratora w postępowaniu przygotowawczym były premier Vano Merabishvili?

  

Z poważaniem,

Małgorzata Gosiewska

Poseł na Sejm RP