Interpelacja poselska w sprawie wykreślenia 13. gatunków dzikich ptaków z listy zwierząt łownych

Warszawa, dnia  04.02.2013 r.

  

Małgorzata Gosiewska
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość

 

 

Szanowny Pan
Marcin Korolec
Minister Środowiska

 INTERPELACJA

w  sprawie wykreślenia 13 gatunków dzikich ptaków z listy zwierząt łownych.

 

           Szanowny Panie Ministrze!

 

W ostatnim czasie do mojego biura poselskiego zgłosili się organizatorzy kampanii społecznej „Niech Żyją!”, zwracając uwagę na problem polowań na dzikie ptaki.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych, na liście tej znajduje się po dziś dzień 13 gatunków dzikich ptaków. Są to: Bażant, Cyraneczka, Czernica, Gęś Biołoczerna, Gęś Gęgawa, Gęś Zbożowa, Głowienka, Grzywacz, Jarząbek, Kaczka Krzyżówka, Kuropatwa, Łyska, Słonka. Ich populacja w ostatnich latach uległa znaczącemu zmniejszeniu. W wyniku polowań na ptaki łowne omyłkowo zabijane są gatunki objęte ścisłą ochroną. Bez profesjonalnej wiedzy ornitologicznej niezwykle trudno jest odróżnić gatunki łowne od tych chronionych (np. Cyraneczki – gatunku łownego od Cyranki – gatunku objętego ścisłą ochroną). Problem ten poruszył także w jednym z ostatnich wywiadów Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Łowieckiego, mówiąc że podobieństwo gatunków chronionych i łownych rodzi spore ryzyko pomyłki.

 

Konsekwencją tych pomyłek jest doprowadzenie niektórych gatunków (np. objętej ochroną ścisłą Podgorzałki) na skraj wymarcia. Spadek populacji dzikich ptaków prowadzi do zubożenia ekosystemu oraz zanikania bioróżnorodności, co z czasem przyniesie negatywne skutki dla nas wszystkich.

 

 W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośba o odpowiedź na poniższe pytania:

1)      Co stoi na przeszkodzie podjęcia decyzji o wykreśleniu z Rozporządzenia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych 13 gatunków dzikich ptaków łownych?

2)      Czy monitoruje Pan Minister liczebność populacji dzikich ptaków łownych, w tym  populacji ptaków objętych ścisłą ochroną?

3)      Czy planuje Pan Minister wprowadzenie programów mających na celu zwiększenie liczebności dzikich ptaków w Polsce?

  

Małgorzata Gosiewska

Poseł na Sejm RP