Interpelacja poselska w sprawie odejścia od rozwijanej przez lata “Strategii Wschodniej LOT-u”

Warszawa, dnia  04.02.2013 r.

  

Małgorzata Gosiewska
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość

 

Szanowny Pan
Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

  

 

INTERPELACJA
w  sprawie odejścia od rozwijanej przez lata „Strategii Wschodniej” LOT’u.

 

Decyzją Zarządu PLL LOT zawieszone zostały w sezonie zimowym rejsy do Belgradu  oraz Erewania.

Wątpliwości budzą jednak przesłanki leżące u podstaw jej podjęcia. Warto bowiem pamiętać, że rejsy te stanowią podstawę rozwijanej przez lata i kosztownie promowanej „Strategii Wschodniej LOT’u”. Koncepcja ta ma na celu pozyskanie klientów z krajów Europy Południowo-Wschodniej, zarówno korzystających z lotów bezpośrednich, jak i przesiadkowych, poprzez wzmocnienie pozycji marki PLL LOT w tym regionie. Zakładała także zacieśnienie kontaktów międzynarodowych (politycznych i biznesowych). Zawieszenie lotów osłabi te kontakty. Może również uderzyć we wpieraną przez Polskę drogę tych państw ku lepszej integracji z krajami Unii Europejskiej.

Należy również podkreślić, że powrót na rynek wymagać będzie ponownej kosztownej akcji promocyjnej. Ponadto, w pierwszych miesiącach po wznowieniu, zapowiadanych na sezon letni połączeń, LOT nie będzie mógł liczyć na duże zainteresowanie klientów, gdyż przejęci zostali oni już przez konkurencję. Tym samym spodziewane zyski będą znacznie mniejsze i znacznie trudniej będzie umacniać obecną pozycję marki w tym regionie.

Przykładowo, główny konkurent LOT’u w tym regionie – Lufthansa, oferuje pasażerom podróżującym do Belgradu  2 rejsy dziennie z Frankfurtu oraz 4 rejsy dziennie z Monachium. Stanowić będzie zatem dla LOT’u, który wycofał na sezon zimowy swoje loty, dużą konkurencję.

Z drugiej zaś strony, LOT szukając „nowych rynków tranzytowych” uruchomił w sezonie zimowym, (jak pokazała historia, strukturalnie nierentowne i wielokrotnie zawieszane, nawet przez takich potentatów jak Lufthansa czy tania linia lotnicza Germanwings), rejsy do Hanoweru i Stuttgartu. Przystąpił również do realizacji nowej, medialnie promowanej, „Strategii Azjatyckiej”, według analityków nie do końca słusznie odkładając na boczny tor przez lata wypracowywaną „Strategię Wschodnią”.

Biorąc pod uwagę podane wyżej argumenty można mieć wątpliwości czy spółkę, przy jej obecnej sytuacji finansowej, stać na inwestycje związane z kosztowną zmianą strategii, która według analityków nie koniecznie musi się okazać rentowna.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośba o odpowiedź na poniższe pytania:

1)      Na czym polegają główne założenia „Strategii Wschodniej” LOT’u?

2)      Jakie są obecne przyczyny odejścia od „Strategii Wschodniej”? Jakie przyczyny legły u podstaw zawieszenia rejsów do Belgradu i Erewania?

3)      Jakie są przybliżone koszty związane z zawieszeniem tych rejsów i ich ponowną promocją wśród potencjalnych klientów?

4)      Jakie są główne założenia „Strategii Azjatyckiej”?

5)      Jakie są przybliżone koszty związane ze zmiana strategii PLL LOT’u z promowanej przez lata „Strategii Wschodniej” na „Strategię Azjatycką”?

Małgorzata Gosiewska

Poseł na Sejm RP