Interpelacja poselska w sprawie nieadekwatnych stawek za połączenia międzynarodowe na Ukrainę i Białoruś


Warszawa, dnia  21.01.2013 r.

  

Małgorzata Gosiewska
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość

  

Szanowny Pan
Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

 

 INTERPELACJA

w  sprawie nieadekwatnych stawek za połączenia międzynarodowe na Ukrainę i Białoruś.

       

Szanowny Panie Ministrze!

 

W ostatnim czasie, za sprawą akcji społecznej „Ukraina nie Afryka”, w mediach został poruszony istotny problem stawek na połączenia międzynarodowe ze wschodnimi sąsiadami Polski Ukrainy i Białorusi, których ceny są wysoce nieadekwatne.

 

Dziesięciominutowa  rozmowa, może wygenerować koszt sięgający nawet 30 złotych, co dla wielu osób jest ceną zaporową, i tym samym sprawia, iż takie połączenia, które powinny być dostępne dla wszystkich, to luksus tylko dla najbogatszych.

 

Problem stanowią również administracyjne wysokie stawki tzw. interkonektu, czyli rozliczeń międzyoperatorskich dotyczących relacji między polskimi a ukraińskimi i białoruskimi operatorami.

 

 Problem nieadekwatnych cen kosztów rozmów zagranicznych uderza przede wszystkim w dobre relacje sąsiedzkie z Ukrainą i Białorusią, ograniczając możliwość kontaktów i zacieśniania współpracy na płaszczyźnie zarówno politycznej jak i biznesowo-handlowej, stojąc na przeszkodzie dla projektów Partnerstwa Wschodniego i umacniania europejskiej drogi tych państw.

Dla zwykłych obywateli często stanowi również nieprzekraczalną barierę finansową, ograniczającą możliwości kontaktu z bliskimi. Należy bowiem pamiętać, że zamieszkująca te państwa liczba naszych Rodaków jest bardzo liczna i według różnych oficjalnych danych szacuje się ją na od ponad 144 tys. do nawet 900 tys. Na Białorusi zaś na ponad 295 tys. 

 

 W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośba o odpowiedź na poniższe pytania:

1)      Czy zostały przez Pana Ministra podjęte działania zmierzające do wynegocjowania niższych stawek na połączenia międzynarodowe?

2)      Czy rozważał Pan Minister wniesienie postulatu dot. obniżenia wysokich kosztów rozmów międzynarodowych pod obrady szczytu Ukraina-UE w lutym 2013 r. oraz szczytu Partnerstwa Wschodniego pod koniec 2013 r. Postulat zakładałby docelowo włączenie Ukrainy i Białorusi, za zgodą tych krajów, do unijnych regulacji dotyczących maksymalnych dopuszczalnych stawek.

 

Małgorzata Gosiewska

 Poseł na Sejm RP