Interpelacja do Ministra Radosława Sikorskiego

Warszawa, 21 listopada 2012 r.

Posłowie na Sejm RP
Małgorzata Maria Gosiewska
Piotr Pyzik
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Pan
Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych
 

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (MP z 2002 r. Nr 23 poz. 398, z 2003 r. Nr 23 poz. 337, z 2004 r. Nr 12 poz. 182, z 2005 r. Nr 16 poz. 263, Nr 42 poz. 556, Nr 66 poz. 912, Nr 76 poz. 1062, z 2006 r. Nr 15 poz. 194 oraz z 2007 r. Nr 23 poz. 253,
kieruję do Pana Ministra interpelację.

 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z planowanym na 29 listopada 2012 roku głosowaniem na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ,  nad przyznaniem Palestynie statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora (non-member observer state) w miejsce obecnego statusu obserwatora (observer entity) prosimy o udzielenie informacji w kwestii polskiego stanowiska w w/w glosowaniu wraz z pełnym jego uzasadnieniem.

Pytanie nasze nabiera szczególnego znaczenia w kontekście bieżącej sytuacji i w Strefie Gazy która jest konsekwencją nierozwiązanej do dzisiaj sytuacji prawnej państwa palestyńskiego. Przyznanie Palestynie tego statusu  może pozytywnie odmienić  proces pokojowy w tym regionie.

Benedykt XVI w dniu dzisiejszym apelując o przerwanie konfliktu w Strefie Gazy m.in. powiedział:
“Zachęcam do podjęcia inicjatyw i wysiłków przez tych, którzy dążą do rozejmu i negocjacji. Wzywam także władze obu stron, by podjęły odważne decyzje na rzecz pokoju, by położyć kres konfliktowi mającemu  negatywne reperkusje w całym regionie Bliskiego Wschodu, umęczonym przez zbyt wiele konfliktów i potrzebującym pokoju oraz pojednania”. W naszej ocenie 29 listopada jest właściwym momentem dla takich „odważnych decyzji”.

Z poważaniem,
Malgorzata Gosiewska
Piotr Pyzik