Interpelacja do ministra spraw zagranicznych w sprawie stanowiska Rzadu RP dotyczącego sytuacji w Tybecie

Interpelacja do ministra spraw zagranicznych
w sprawie stanowiska Rzadu RP dotyczącego sytuacji w Tybecie,
złożona wspólnie z posłem Waldemarem Andzel dnia 14 marca 2012 r.

 

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracamy się do Pana w sprawie stanowiska rządu RP wobec sytuacji w Tybecie w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi eskalacji protestów w tym regionie i brutalnej odpowiedzi na nie władz Chińskiej Republiki Ludowej, o czym donoszą nieliczni zagraniczni dziennikarze, którym udało się nielegalnie dostać na tereny objęte niepokojami.

Od 2009 r, w proteście wobec polityki Chińskiej Republiki Ludowej w Tybecie podpaliło się dwudziestu czterech Tybetańczyków, w tym ośmiu (według innych źródeł jedenastu) od początku tego roku; najmłodsza osoba miała zaledwie osiemnaście lat. Pokojowe, często symboliczne protesty są rutynowo brutalnie pacyfikowane; 23, 24 i 26 stycznia policja otwierała ogień do demonstrantów w miejscowościach Draggo (chin. Luhuo), Serthar (chin. Seda) i Ngaba (chin. Aba), zabijając co najmniej czterech Tybetańczyków.

Lobsang Sangay, premier Centralnej Administracji Tybetańskiej w Indiach, wezwał społeczność międzynarodową do udzielenia wsparcia narodowi tybetańskiemu i podjęcia działań, które doprowadzą do przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka na ziemiach tybetańskich.

Niezależną weryfikację tych doniesień uniemożliwia zamknięcie Tybetu dla zagranicznych dziennikarzy, o którym informuje Klub Międzynarodowych Korespondentów w Chinach. Zaniepokojenie eskalacją przemocy i brutalnością chińskich służb bezpieczeństwa w Tybecie wyraziły w ostatnim czasie rządy wielu państw:
— kanclerz Niemiec Angela Merkel w oświadczeniu z 4 lutego br. wydanym po spotkaniu z przedstawicielami rządu w Pekinie wymieniła sprawę Tybetu jako jeden z tematów poruszanych w rozmowach;
— sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii Jeremy Browne 25 stycznia br. wezwał Chiny do „zachowania umiaru” wzwiązku z doniesieniami o ostrzelaniu tybetańskich demonstrantów przez chińskie służby oraz do ujawnienia pełnej informacji o tych wydarzeniach;
— specjalna koordynatorka ds. Tybetu Maria Otero 24 stycznia br. w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki wezwała rząd Chin do przestrzegania praw człowieka wobec wszystkich obywateli Chińskiej Republiki Ludowej, zachowania umiaru w działaniach służb bezpieczeństwa oraz zapewnienia dostępu do ziem tybetańskich dziennikarzom i dyplomatom;
— komisarz praw człowieka Republiki Federalnej Niemiec Markus Loening w oświadczeniu z 24 stycznia br. wyraził zaniepokojenie doniesieniami o zabijaniu i ranieniu protestujących Tybetańczyków.

Podczas trwania oficjalnej wizyty prezydenta Komorowskiego w Chinach w dniach 18–22 grudnia 2011 r. nie została jednak poruszona kwestia ochrony praw człowieka w Tybecie, pomimo iż prezydent spotkał się z prezydentem ChRL Hu Jintao i premierem Wen Jiabao, a także uczestniczył w forum inwestycyjnym, gospodarczym oraz akademickim.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie jest stanowisko rządu RP w sprawie wydarzeń w Tybecie?
2. Czy, a jeśli tak, to jakie, działania zamierza podjąć rząd RP, by wpłynąć na władze Chińskiej Republiki Ludowej w celu otwarcia obszarów objętych protestami dla zagranicznych dziennikarzy, obserwatorów i dyplomatów oraz by wyrazić brak przyzwolenia na nieprzestrzeganie międzynarodowych standardów praw człowieka w Tybecie?

Odpowiedź na interpelacje: kilknij tutaj