Dzień Okupacji Sowieckiej

25 lutego w Gruzji obchodzony jest Dzień Okupacji Sowieckiej. Święto ustanowione zostało w 2011 r. na pamiątkę podbicia Pierwszej Republiki przez Armię Czerwoną. 

 Był to jeden z najtragiczniejszych dni w historii Gruzji. W 1921 r. oddziały sowieckie opanowały  terytorium gruzińskie, tłamsząc młodą, niezależną od Moskwy przez zaledwie trzy lata, republikę. Wprowadzony został reżim komunistyczny, który trał przez 70 lat, aż do rozpadu Związku Radzieckiego. 

 W okresie rządów komunistycznych zginęło około 80 tysięcy Gruzinów, a około 400 tysięcy uznanych za wrogów ludu deportowano. 

 Dzień okupacji gruzińskiej przypomina Gruzinom o chwale Pierwszej Republiki i przyczynach jej upadku. Nakazuje pamiętać, że Rosja ma stałe ambicje imperialistyczne, w których kręgu Gruzja, pomimo upływu lat,  wciąż się znajduje. Świadczy o tym nie tylko inwazja 1921 r., ale też i ta z 2008 r.