Wystąpienia Sejmowe

 

 

1. Wystąpienie w dn. 08.11.2011
http://sejmometr.pl/wystapienie/25

2. Wystąpienie w dn. 18.11.2011
 W sprawie sytuacji gospodarczej

3. Wystąpienie w dn. 26.01.2012
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

4. Wystapienie w dn. 26.01.2012
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

5. Wystapienie w dn. 28.03.2012
W sprawie oganiczania liczby lekcji historii w szkołach ponadgimnazjalnych

6. Wystąpienie w dn. 28.03.2012
 W sprawie finansowania systemu emerytalnego

7. Oświadczenie z dn. 09.11.2012
 W sprawie wyburzenia domu Beit Araiya

8. Wystąpienie w dn. 15.11.2012
 W sprawie inicjatywy legislacyjnej podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych
(karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych)

9. Oświadczenie z dn. 21.11.2012
 W sprawie sytuacji w Palestynie

10. Wystąpienie w dn. 6.03.2013
W sprawie sprawozdania Ministerstwa z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011 (druk nr 969)

11. Wystąpienie w dn. 18.04.2013
Pytania w sprawach bieżących. W sprawie kontrowersyjnej decyzji rządu o nawiązania stosunków dyplomatycznych z Kosowem

12. Wystąpienie w dn. 13.06.2013
Pytania w sprawach bieżących. W sprawie sytuacji byłych pracowników Ursus sp. z o.o.

13. Wystąpienie w dn. 25.09.2013
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druki nr 823 i 1666). 

14. Wystąpienie w dn. 23.10.2013
Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1832 i 1841). 

15. Wystąpienie w dn. 6.11.2013
Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o cudzoziemcach (druki nr 1526 i 1853).