Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

1) Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP
i Sejmu Republiki Litewskiej

Cele: wspieranie rozwoju współpracy dwustronnej, umacnianie interesów Polski i Litwy w ramach struktur europejskich i NATO poprzez rozpatrywanie spraw interesujących oba kraje i przyjmowanie wspólnych w tym zakresie stanowisk
Skład: 20 parlamentarzystów z każdej strony, reprezentujących proporcjonalnie wszystkie kluby. Przewodniczącymi narodowych delegacji są Wicemarszałek Sejmu i Wiceprzewodniczący Seimasu

 

 

2) Przewodnicząca Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej

Grupa ukonstytuowała się: 28.03.2012
Przewodnictwo w Grupie jest rotacyjne. Do końca 2013 roku funkcję Przewodniczącej Grupy sprawuje pos. M. Gosiewska (PiS). Od 1.01.2014 r. do końca VII kadencji Sejmu RP funkcję Przewodniczącego Grupy sprawował będzie pos. M. Szczerba (PO).

 

3) Parlamentarny Zespół na rzecz Tybetu

Zespół ukonstytuował się: 27.01.2012 r.

 

 

 

 

4) Polsko-Azerbejdżańska Grupa Parlamentarna
Grupa ukonstytuowała się:
24.05.2012

 

 

 

5) Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna
Grupa ukonstytuowała się:
16.02.2012

 

 

 

6) Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna
Grupa ukonstytuowała się:
26.07.2012

 

 

 

7) Polsko-Serbska Grupa Parlamentarna
Grupa ukonstytuowała się:
15.03.2012

 

 

 

8 ) Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna
Grupa ukonstytuowała się:
16.02.2012

 

 

 

9 ) Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna
Grupa ukonstytuowała się:
16.02.2012