Przynależność do komisji i podkomisji

 • Komisja Spraw Zagranicznych

  SZA1Do zakresu działania Komisji należą: sprawy polityki zagranicznej państwa.

 

   • Podkomisja stała do spraw wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

     

     

     

     

 •  Komisja Łączności z Polakami za Granicą
  Do zakresu działania Komisji należą: sprawy więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo.

 

   • Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 22)