Dezyderat Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Dezyderat
Komisji Łączności z Polakami za Granicą
do Ministra Spraw Zagranicznych
w sprawie represji wobec polskiej mniejszości na Białorusi
uchwalony na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r.

 

Komisja Łączniości z Polakami za Granicą, z najwyższym niepokojem obserwuje wydarzenia rozgrywające się w ostatnich dniach na Białorusi. Aresztowanie Andrzeja Poczobuta w dniu 21. czerwca oraz wczorajsze wtargnięcie do lokalu użytkowanego przez Związek Polaków na Białorusi, kierowany przez Andżelikę Orechwo są kolejnym przykładem brutalnych represji stosowanych wobec Polaków na Białorusi.

Komisja Łączności z Polakami za Granicą zwraca uwagę, że w trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się mieszkający na Białorusi Polacy niezbędna jest konsekwentne zaangażowanie służb konsularnych RP w pomoc polskiemu środowisku. Szczególnie po zarekwirowaniu sprzętu elektronicznego, w tym komputerów, Związek Polaków na Białorusi znalazł się w trudnym położeniu. Biorąc pod uwagę zbliżający się okres letnich wyjazdów i imprez wakacyjnych przygotowanych przez ZPB dla polskich dzieci i młodzieży, Komisja apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych o pomoc w tej sprawie.