Apel do Prezydenta Łukaszenki

Pan
Aleksander Łukaszenka
Prezydent Republiki Białoruś

Informacje docierające w ostatnich dniach z Białorusi napawają nas najwyższym niepokojem i nie pozwalają zostać obojętnym wobec ogromu ludzkiej krzywdy, która się tam dokonuje, zwłaszcza jeśli jest to krzywda niewinnych dzieci.

Konsekwencją wypadków z dnia 19 grudnia 2010 r. są liczne aresztowania osób związanych ze światem polityki oraz z nimi współpracujących. Wśród aresztowanych są Andrej Sannikau, kandydat na urząd prezydenta Białorusi i Iryna Chalip, dziennikarka, mińska rosyjskiej gazety “Noavaja Gazeta”. A. Sannikau i I. Chalip są rodzicami trzy letniego Daniila, który nagle pozbawiony obojga rodziców znalazł się pod opieką dziadków. Niestety to nie koniec gehenny tego dziecka. Miała już miejsce próba odebrania go z przedszkola przez Państwowe Służby i groźba umieszczenia przez państwo w Domu Dziecka, mimo, iż dziadkowie na czas nieobecności rodziców są w stanie zapewnić mu właściwe warunki rozwoju. Dziadek chłopca Uladzimir Chalip jest znanym reżyserem i dramaturgiem białoruskim, a także współpracownikiem “Bielsatu”.

Nacisk opinii międzynarodowej wymusił na władzach białoruskich wydanie zgody, by dzieckiem na czas nieobecności rodziców opiekowała się babcia.

Nie mamy jednak gwarancji czy następna kontrola ze strony służb białoruskich nie zakwestionuje warunków, w jakich przebywa dziecko czy stanu zdrowia jego dziadków. Poza tym, by dziecko mogło rozwijać się właściwie, musi mieć kontakt z rodzicami.

Wiemy, że represje na Białorusi dotykają nie tylko aresztowanych, ale całe ich rodziny, które często pozostają bez środków do życia i z bardzo ograniczoną możliwością kontaktu z aresztowanymi. Niezawinione cierpienie dziecka jest rzeczą z którą cywilizowany świat nie może się pogodzić. To my wszyscy, ludzie dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za lost dzieci, w tym także małego, przerażonego chłopca imieniem Daniil, czekającego na powrót rodziców.

Apelujemy o:

  • zwolnienie z aresztu wszystkich zatrzymanych w związku z wydarzeniami z 19 grudnia 2010, a w szczególności matki Daniila, Irynę Chalip
  • pozostawienie chłopca do czasu uwolnienia matki pod opieką dziadków
  • umożliwienie małemu Danillowi częstego kontaktu z rodzicami
  • Poprzyj nas:
    http://www.naszasolidarnosc.pl/