Apel do Ambasadora Ukrainy

 

Poseł Małgorzata Gosiewska złożyła w dniu dzisiejszym apel do Ambasadora Ukrainy Pana Markijana Malskyja w sprawie nowych regulacji uchwalonych przez Najwyższy Organ Uchwałodawczy Ukrainy, których tryb, sposób i zasady wprowadzenia w ogromny sposób ograniczają podstawowe prawa i wolności obywatelskie.