Alternatywa dla obecnego rządu – jesienna ofensywa PiS

W niedzielę Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło szereg propozycji mających na celu rozwiązanie najważniejszych problemów Polski. PiS proponuje wiele zmian m.in. w zakresie polityki fiskalnej czy prorodzinnej.

“Polska się zwija” – przekonywał w niedzielę Jarosław Kaczyński, zwracając uwagę na problemy niskiego przyrostu naturalnego, bezrobocia, służby zdrowia, oświaty czy finansów publicznych. „Czy rząd prowadzi politykę mającą na celu rozwiązywanie tych problemów?” – pytał Prezes PiS. Jego zdaniem tak się nie dzieje i stąd liczne propozycje PiS.

Prawo i Sprawiedliwość postuluje aktywną politykę prorodzinną, a w jej ramach m.in. wydłużenie urlopu macierzyńskiego, ulgę podręcznikową, ulgę podatkową na dzieci dla rodzin czy opłacenie przez państwo składek ubezpieczenia społecznego dla rodziców przebywających na urlopie wychowawczym. W propozycjach znajduje się też bon rodzinny (miesięczne dofinansowanie na dziecko w wysokości 300 zł na pokrycie kosztów żłobka i przedszkola) oraz karta rodziny wielodzietnej realizowana w placówkach kultury, sportu, przewozach itp.

Solidną zachętą do powiększania rodzin ma być ułatwienie młodym małżeństwom dostępu do własnego mieszkania poprzez pomoc finansową dla młodych rodzin, wdrożenie Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego, ustawy o kasach mieszkaniowych i polityce mieszkaniowej oraz zmianę zasad najmu lokali mieszkaniowych.

PiS chce wdrożyć 10-letni plan walki z bezrobociem. „Jest to plan stworzenia 1 mln 200 tys. nowych miejsc pracy w ciągu 10 lat. Są to miejsca pracy przede wszystkim w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców, na terenie wsi i w tzw. gminach ekonomicznie zdegradowanych. Te tereny mają być określane corocznie przez Radę Ministrów przy pomocy dziesięciu różnych instrumentów począwszy od stypendiów a skończywszy na zwolnieniach podatkowych. Ten dziesięcioletni plan, jeżeli uwzględnić skutki większego zatrudnienia, ma mieć charakter neutralny budżetowo” – powiedział Jarosław Kaczyński.

W dziedzinie finansów publicznych PiS proponuje ich reorganizację; nową ustawę o VAT oraz połączenie podatku PIT, CIT w jednej ustawie.
Kolejnym punktem planu ma być przejściowe wprowadzenie podatku obrotowego dla banków i wielkich sieci handlowych, powrót do poprzedniego systemu emerytalnego, a także możliwość wyboru między ZUS a OFE.
Beata Szydło przekonywała, że w budżecie znajdą się środki na realizację tych propozycji.

„Pieniądze są źle wydawane albo podatki, które powinny wpływać do budżetu państwa z różnych powodów nie wpływają. Jest bardzo dużo przepisów, które są przeciwko podatnikom. Z drugiej strony przepisy stwarzają możliwości, że mamy do czynienia z sytuacją, że niektóre podmioty, osoby prawne czy osoby fizyczne w majestacie prawa mogą tych podatków w Polsce nie płacić. To jest nasz główny cel i zadanie” – mówiła Beata Szydło.
PiS proponuje także zmiany w zakresie służby zdrowia, m.in. likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia, włączenie finansowania służby zdrowia do budżetu, czy stworzenie Krajowej Sieci Szpitali. Mariusz Błaszczak podkreślił, że budżetowe finansowanie służby zdrowia odbywałoby się pod kontrolą ministra finansów.

Gruntowne zmiany powinna przejść polska szkoła. PiS chce powrócić do systemu sprzed powstania gimnazjów, czyli 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniej szkoły średniej. Większy nacisk ma zostać położony na szkolnictwo zawodowe, a nauczanie języka polskiego, historii, i religii ma być zagwarantowane ustawowo. Nauczyciel miałby otrzymać status urzędnika państwowego. Zmienić miałyby się też egzaminy maturalne oraz rynek podręczników. W tej ostatniej kwestii PiS proponuje, by minister dopuszczał do użytku maksymalnie 3 z danego przedmiotu dla danego rocznika, a szkoła miałaby obowiązek wybrać 1 tak, aby młodsze roczniki mogły z nich korzystać. Kolejną propozycją jest wyznaczenie wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej na 7 lat. Kazimierz Michał Ujazdowski zastrzegł, że rodzice mogliby wysyłać dzieci do szkoły przed 7. rokiem życia. Dodał, że jego partia chce też wprowadzenia subwencji dla przedszkoli.

Ponadto PiS chce zagwarantować Polakom więcej bezpieczeństwa poprzez zaostrzenie kar za przestępstwa pospolite oraz te przeciwko życiu i zdrowiu, zwiększenie ochrony ofiar przestępstw, konfiskatę majątków przestępców oraz połączenie ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury.

Zmiany miałyby objąć także kwestie kulturalne poprzez ustawy o nauczaniu historii, prowadzeniu działalności kulturalnej, o ochronie zabytków i wsparcie finansowe dla mediów publicznych.

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało pakiet ustaw, które są odpowiedzią na oczekiwania i problemy z jakimi na co dzień spotykają się Polacy.  Nasze propozycje to nie puste hasła, ale konkretne rozwiązania legislacyjne. Jesteśmy gotowi do rządzenia. Prawo i Sprawiedliwość jest realną alternatywą wobec złych rządów PO.

Uproszczenie systemu podatkowego, w tym przywrócenie ulg na dzieci, bon na opłatę żłobka czy przedszkola, cofnięcie szkodliwej ustawy emerytalnej i zmiany w systemie emerytalnym. Naprawa systemu ochrony zdrowia m.in. poprzez likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia, to tylko niektóre z propozycji Prawa i Sprawiedliwości.

Ostatnie lata to czas ogromnych możliwości Polski – nigdy wcześniej w historii nie mieliśmy tak szerokiej perspektywy na rozwój i modernizację naszego kraju. Niestety pięć lat rządów koalicji PO-PSL to czas stagnacji, błędnych decyzji i zmarnowanych szans. Prawie wszystkie dziedziny aktywności państwa wymagają naprawy. Rząd Donalda Tuska doprowadził do zapaści w służbie zdrowia. Sytuacja finansów publicznych jest opłakana. Dług publiczny rośnie w zastraszającym tempie. Najnowsze dane GUS wskazują na zbliżającą się recesję. Następuje metodyczne ograniczanie odpowiedzialności państwa, likwidowane są szkoły, komisariaty czy urzędy pocztowe.  Rząd zaprzepaścił szansę na infrastrukturalny rozwój kraju, nie stworzono zapowiadanych sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu. Te drogi, które wybudowano, oddawane są w pośpiechu, a niejasne procedury doprowadzają polskie firmy do bankructwa. Zmiany forsowane przez rząd w oświacie degradują polską edukację, ogranicza się nauczanie historii, próbuje się usunąć religię ze szkół.

 

Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne szkodliwej polityce rządu PO. Nie zgadzamy się na zaprzepaszczenie szans na rozwój Polski.  Polacy zasługują na państwo, które troszczy się o ich potrzeby i rozwiązuje ich problemy. Polacy zasługują na więcej. 

  PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ ALTERNATYWA Pakiet ustaw:
 

SPRAWIEDLIWE PODATKI

• Gruntowna reforma PIT i CIT, ujednolicenie bazy podatkowej, proste zasady naliczania podatków. Jasne definicje co i jak ma być opodatkowane;

• Wprowadzenie podatku bankowego i od hipermarketów; • Powołanie Rzecznika Praw Podatnika;

• Zmniejszenie obciążeń podatkowych paliw;

• Ulgi podatkowe dla rodzin; • Ulgi dla przedsiębiorców i pracodawców;

• Wprowadzamy jedną powszechną deklarację VAT. 

SZCZĘŚLIWA RODZINA

• Realna ulga podatkowa na dzieci dla rodzin, które mogą z niej skorzystać. Ulga przysługuje rodzinie od momentu poczęcia dziecka;

• Dopłaty do edukacji dzieci – ulga podręcznikowa;

• Wydłużenie urlopu macierzyńskiego;

• Opłacenie przez państwo składek ubezpieczenia społecznego dla rodziców przebywających na urlopie wychowawczym;

Bon rodzinny – dofinansowanie z budżetu państwa kosztów żłobka  i przedszkola. Rodzice realizują bon w placówce, do której uczęszcza dziecko, niezależnie czy jest to podmiot publiczny czy niepubliczny. Zakłada się wartość bonu na 300 złotych miesięcznie na dziecko;

Karta rodziny wielodzietnej – może być realizowana w placówkach kultury, sportu, przewozach, itp. Zniżki liczone od dwójki dzieci. 

ZDROWI POLACY

 Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia;

• Włączenie finansowania służby zdrowia do budżetu. Przekazanie nadzoru i kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych ministrowi zdrowia;

• Stworzenie sieci szpitali publicznych tzw. Krajowa Sieć Szpitali. Akcje lub udziały publiczne w polskich szpitalach nie mogą być niższe niż 51 %;

• Refundacja leków.

GODNA EMERYTURY

 • Uchylenie ustawy podwyższającej wiek emerytalny do 67 lat;

 • Powrót do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, przy możliwości dobrowolnego wydłużenia przez osoby uprawnione;

• Wprowadzenie wyboru w systemie emerytalnym (ZUS / OFE);

• Wprowadzenie zwrotu podatku dla emerytów, którzy otrzymują 1000 zł. i mniej.

SZKOŁA – DOBRA NAUKA, DOBRE WZORCE

• Szkoła podstawowa od 7 roku życia;

• Likwidacja gimnazjum, przywracamy 8 letnią szkołę podstawową i 4 letnią szkołę średnią;

• Rozwój szkolnictwa zawodowego;

• Tańsze przedszkola – subwencja oświatowa na przedszkola;

• Ustawowe zagwarantowanie nauczania historii, religii i języka polskiego;

• Gabinety lekarskie w szkołach;

• Odejście od maturalnych egzaminów testowych, przywrócenie egzaminów sprawdzających rzeczywistą wiedzę ucznia

• Nauczyciel otrzymuje status urzędnika państwowego

• Koniec z szaleństwem podręcznikowym – minister będzie dopuszczał do użytku maksymalnie 3 z danego przedmiotu dla danego rocznika, a szkoła będzie miała obowiązek wybrać 1 tak, aby młodsze roczniki mogły z nich korzystać .

WIĘCEJ PRACY

• Narodowy Program Zatrudnienia

Praca dla młodych – Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości Ludzi Młodych; Obniżenie o 50% przez okres 2 lat składek na ZUS dla absolwentów szkół, stypendia edukacyjne na okres nauki+1 rok na poszukiwanie pracy;

• Obniżenie składki rentowej dla pracodawców o 2 pkt. procentowe;

• Zwiększenie środków na aktywizację dla bezrobotnych;

• Ograniczenia stosowania umów śmieciowych;

• Programy dla gmin, na terenie których występuje wysokie bezrobocie;

Firma rodzinna – proponujemy wliczenie do okresu składkowego urlopu macierzyńskiego kobiety prowadzącej działalność gospodarczą.
 

RÓWNE SZANSE DLA POLSKIEJ WSI

• Kompleksowa reforma izb i spółdzielni rolniczych;

• Ubezpieczenie wszystkich gospodarstw;

• Zwiększenie wysokości kwot stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla produkcji rolnej.
 

WŁASNE MIESZKANIE

Pomoc finansowa dla młodych rodzin ubiegających się o mieszkania (kontynuowanie programów, których celem jest ułatwienie młodym rodzinom pozyskanie własnego mieszkania);

• Wdrożenie Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego;

• Ustawa o kasach mieszkaniowych;

• Ustawa o polityce mieszkaniowej;

• Zmiana zasad najmu lokali mieszkaniowych.
 

BEZPIECZNA POLSKA

• Połączenie ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury;

• Zaostrzenie kar za przestępstwa pospolite oraz te przeciwko  życiu i zdrowiu;

• Konfiskata majątków przestępców;

• Zwiększenie ochrony ofiar przestępstw.
 

KULTURA I TOZSAMOŚĆ

• Ustawa o nauczaniu historii;

• Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej;

• Ustawa o ochronie zabytków;

• Wsparcie finansowe dla mediów publicznych.

Źródło: Portal mypis.pl