95. rocznica odzyskania przez Gruzję niepodległości

95 lat temu, 26 maja 1918 r. podpisano Deklarację Niepodległości, która powołała do życia niepodległą Republikę Gruzji. Po 117 latach odrodziło się niepodległe państwo gruzińskie. Obejmowało ono obszar większy o 35% niż współczesna Gruzja.

Gruzini cieszyli się odzyskana niepodległością jedynie przez 3 lata. W tym czasie udało im się jednak podjąć skuteczną odbudowę kraju ze zniszczeń wojennych oraz stworzyć zręby demokratycznego ustroju.

Mimo uznania państwowości zarówno przez bolszewicką Rosję, jak i państwa europejskie, Gruzja została zbrojnie zaatakowana przez Armię Czerwoną zimą 1921 r. Zacięty opór okazał się niewystarczający do powstrzymania silniejszego agresora. Gruzińscy partyzanci walczyli jeszcze do 1924 r. Ostatecznie zostali jednak krwawo stłumieni przez Armie Czerwoną.

W rocznicę podpisania Deklarację Niepodległości, powołującej do życia niepodległą Republikę Gruzji tradycyjnie już Ambasador Gruzji wydaje przyjęcie, na którym spotykają się by wspólnie świętować wszyscy, którym Gruzja jest w sposób szczególny bliska.