8. rocznica śmierci bł. Jana Pawła II

W przypadającą w dniu dzisiejszym ósmą rocznicę śmierci naszego wielkiego Rodaka bł. Jana Pawła II, wspominamy słowa Papieża skierowane do nas:

“Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni!

Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadzieji, która przynosi pełną radość życia i nie pozwala zasmucać Ducha Świętego!

Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć.”

Bł. Jan Paweł II

 

W Warszawie obchody 8. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II rozpoczną się o godz. 18. Na placu Piłsudskiego odbędzie się pokaz filmów z udziałem osób, które znały Jana Pawła II.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Myśli Jana Pawła II.

O godz. 21 na pl. Piłsudskiego rozpocznie się czuwanie modlitewne, na koniec którego uroczystego błogosławieństwa udzieli kard. Kazimierz Nycz.