Spotkanie EuroMajdanu Warszawa z Poseł Małgorzatą Gosiewską – wideo

Wideo ze spotkania EuroMajdanu Warszawa z Poseł Małgorzatą Gosiewską, które odbyło się 28 kwietnia 2014 r. w Sejmie RP.

Komitet Organizacyjny Warszawskiego Majdanu złożył Pani Poseł, wielokrotnej uczestniczce spotkań pod Ambasadą Ukrainy, Rosji i Wielkiej Brytanii oraz uczestniczce Kijowskiego Majdanu Wolności piękne podziękowania za wspieranie Wolności, Demokracji i Niepodległości Ukrainy.