70. rocznica Akcji pod Arsenałem

Kadr z filmu “Akcja pod Arsenałem”

70 lat temu – 26 marca 1943 r. miała miejsce, uznana przez historyków za przykład jednego z najbardziej brawurowych działań Szarych Szeregów, Akcja pod Arsenałem. W czasie akcji uwolniono harcmistrza Jana Bytnara „Rudego” oraz przewożonych wraz z nim 25 więźniów politycznych. Całością akcji dowodził Stanisław Broniewski „Orsza”, a bezpośrednim atakiem kierował Tadeusz Zawadzki „Zośka”. 

 

Podczas akcji i późniejszego odwrotu ulicą Długą w kierunku placu Krasińskich zostali śmiertelnie ranni Tadeusz Krzyżewicz „Buzdygan” oraz Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”. Odbity „Rudy” zmarł 30 marca 1943 w Szpitalu Wolskim na skutek obrażeń zadanych przez gestapowców w czasie przesłuchania.

 

Akcja pod Arsenałem była pierwszą akcją uliczną zbrojnego podziemia i Szarych Szeregów o tak dużej skali, przeprowadzoną w okupowanej Warszawie. W odwecie 27 marca 1943 na dziedzińcu Pawiaka Niemcy rozstrzelali 140 więźniów.

 

Pamiętajmy o bohaterach “Szarych Szeregów”. Czcijmy ich pamięć. Promujmy tak ważną dla tego pokolenia troskę o  dobro wspólne i Ojczyznę.