60. rocznica śmierci gen. Augusta Fieldorfa “Nila”

60 lat temu, 24 lutego 1953 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na  gen. Auguście Emilu Fieldorfie, ps. “Nil”. Organizatorze i szefie Kedywu Komendy Głównej AK. Jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego.

Według środowiska akowskiego, wyrażonego przez członka Komendy Głównej AK płk inż. Antoniego Sanojcę: “Wykonanie kary śmierci z wyroku PRL z dn. 20 X 1952 r. na gen. bryg. Nilu-Emilu Fieldorfie, na człowieku i żołnierzu najwyższej wartości moralnej, w pełni wszelakich sił, uznajemy jako wielką i bolesną stratę, ciężką krzywdę wyrządzoną przez władze bezpieczeństwa Narodowi Polskiemu” ( w: Maria Fieldorf “Generał Fieldorf Nil”).

Wiele wskazuje na to, że bezpośrednim powodem skazania generała na śmierć była odmowa współpracy z władzami komunistycznymi. Osoby odpowiedzialne za zbrodnię dokonaną na gen. Fieldorfie nie poniosły kary.

30 lipca 2006 r. śp. prezydent Lech Kaczyński odznaczył generała pośmiertnie Orderem Orła Białego.