Zaproszenie na Sesje Rady Dzielnicy Wola

 

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprasza na nadzwyczajną
Sesję Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
w dniu 9 kwietnia 2013 r. o godz. 18.00, w Urzędzie Dzielnicy Wola, przy al. Solidarności 90.

Tematem Sesji będzie wprowadzony przez Radę m.st. Warszawy nowy system odbioru odpadów oraz zasady naliczania stawek za wywóz śmieci.

 

Szanowni Państwo,
Właściciele, Zarządcy, Administratorzy, Mieszkańcy – liczymy na waszą obecność

PRZYJDŹ- DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ-ZAPROTESTUJ!

Klub Radnych PIS
Dzielnicy Wola

 

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Prezydent m.st. Warszawy o uchwale Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności.
3. Informacja Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nt. stanu przygotowań dot. wprowadzenia przepisów ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
4. Dyskusja.
5. Podjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie przyjętej uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
6. Zamknięcie obrad.