1920 – 2020

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz w dniu Święta Wojska Polskiego w Ossowie wraz z marszałek Sejmu Elżbietą Witek wzięłam udział w mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny i polskich Żołnierzy.

Wzięłam udział również w otwarciu wystawy zorganizowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową pt. „Polska 1920-Przyjaciele”, poświęconej tym, którzy przyczynili się do zwycięstwa Polski nad bolszewikami. Były to zarówno kraje, jak i indywidualne osoby. Szczególną rolę odegrała Ukraina, która na mocy sojuszu Piłsudski-Petlura, do walki z wrogiem przysłała całą armię żołnierzy. Pomocy udzieliły też Węgry, Francja, Stany Zjednoczone czy Rumunia. Ważną rolę odegrali żołnierze-ochotnicy m.in. amerykańscy piloci, którzy służyli w 7 Eskadrze Bojowej im. T. Kościuszki. Jednym z nich był Merian C. Cooper późniejszy reżyser filmowy, współtwórca „King-Konga” i zdobywca Oscara.

Natomiast podczas otwarcia wystawy CBW pt.”Rok 1920-Przyjaciele” zostałam odznaczona Orderem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Dziękuję bardzo!

Po mszy św. inaugurującej obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, które miały miejsce w kościele konkatedralnym pw. Matki Bożej Zwycięskiej koncelebrowanej przez metropolitę warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, bp. Romualda Kamińskiego i kapitułę konkatedralną wzięłam udział w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej ks. Ignacemu Skorupce i żołnierzom Armii Ochotniczej. Z tej świątyni na wojnę z bolszewikami pod Warszawę wymaszerowali ochotnicy na czele z ks. Skorupką. Następnego dnia po wymarszu bohaterski kapelan 236. pułku piechoty Armii Ochotniczej zginął na polu walki pod Ossowem.

Zaś 15 sierpnia uczestniczyłam w głównych uroczystościach upamiętniających bitwę pod Ossowem i jednocześnie przełomowy moment w całej wojnie polsko-bolszewickiej 1920r. O godzinie 08:30 złożyłam kwiaty pod pomnikiem ks. kapelana mjr Ignacego Skorupki w Ossowie a następnie razem z Panią Marszałek Elżbietą Witek wzięłam udział w uroczystej mszy świętej. W tym dniu oddałam też hołd poległym Obrońcom Ojczyzny 1920r., podczas uroczystej odprawy wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie prezydent Andrzej Duda w imieniu całego narodu złożył wieniec bohaterom tamtych lat. Kilkudniowe uroczystości związane ze 100-leciem tych doniosłych wydarzeń w dziejach naszego kraju pokazują jak ważne jest wspólne działanie, patriotyzm i poświęcenie. Żadnej z tych ważnych rzeczy nie zabrakło 100 lat temu w czasie tych sierpniowych dni. Żołnierze, a zwłaszcza ochotnicy w większości warszawska młodzież szkolna i studenci na przedpolach Warszawy za cenę swojego życia zatrzymali bolszewicki potop. Własną krwią napisali kolejny rozdział walki o niepodległość naszej ojczyzny. Cześć ich Pamięci.