17 urodziny Centrum Stosunków Międzynarodowych

3 lutego 2014 r. Poseł Małgorzata Gosiewska uczestniczyła w 17. urodzinach Centrum Stosunków Międzynarodowych. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób, a wśród gości znaleźli się reprezentanci dyplomacji, administracji publicznej oraz środowiska naukowego. 

Centrum Stosunków Międzynarodowych zostało zarejestrowane w 1996 r. jako niezależny, pozarządowy ośrodek analityczny, zajmujący się polską polityką zagraniczną i najważniejszymi problemami polityki międzynarodowej. 

 Fundacja CSM prowadzi działalność badawczą i edukacyjną, wydaje publikacje, organizuje konferencje i spotkania, uczestniczy w międzynarodowych projektach. Tworzy forum debaty i wymiany idei w sprawach polityki zagranicznej, relacji między państwami oraz wyzwań globalnego świata. 

W dotychczasowej swojej działalności CSM szczególny nacisk kładło na problematykę NATO i bezpieczeństwa międzynarodowego, różnych aspektów integracji europejskiej oraz funkcjonowania Polski w UE, stosunków transatlantyckich, szeroko pojętej polityki wschodniej, migracji, polityki klimatycznej i energetycznej, bilateralnych i multilateralnych kierunków polskiej polityki zagranicznej.  

 

Na podstawie: cms.org.pl