100-lecie Biblioteki Sejmowej

Sala Kolumnowa. Uroczyste seminarium z okazji jubileuszu -lecia Biblioteki Sejmowej z udziałem wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska – Poseł na Sejm RP, szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej i szefa Kancelarii Senat Rzeczypospolitej Polskiej Jakuba Kowalskiego

Od 100 lat Biblioteka Sejmowa stanowi instytucję pomocniczą dla Sejmu i Senatu. Posiada systematycznie rozbudowywany, bogaty księgozbiór wydawnictw prawnych, społecznych, ekonomicznych i historycznych. Zarówno jej zbiory, w tym cenne archiwalia i muzealia, jak i usługi są dostępne dla parlamentarzystów oraz dla pracowników urzędów i instytucji państwowych i samorządowych, a także naukowców i wszystkich zainteresowanych problematyką prawno-polityczną.

Biblioteka Sejmowa angażuje się także w upowszechnianie pamięci o tradycji polskiego parlamentaryzmu. Organizuje wystawy historyczne, konferencje naukowe i popularnonaukowe, wydaje publikacje, prowadzi cyfrowe repozytoria.

 

100lecie