↑ Powrót do O mnie

Notka biograficzna

Polityką zainteresował mnie Ojciec. To On nauczył mnie, że polityka, działalność społeczna to służba. To też spłacanie długu wobec tych, którym zawdzięczamy wolność. Naturalną więc drogą był NZS, a następnie praca w Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Tak rozpoczęła się moja współpraca z prof. Lechem Kaczyńskim. To zdecydowało o mojej dalszej drodze życiowej. Drodze niełatwej ale uczciwej. Przynależność do Porozumienia Centrum nie dawała przecież profitów. Ale czy pieniądze w życiu są najważniejsze? Przekonanie służenia sprawom ważnym, służenia Polsce daje dużo więcej radości i satysfakcji. A jeśli tą służbę połączy się z działaniem na rzecz spraw bliskich ludziom zwyczajnym, czasem zagubionych, szukaniem rozwiązań mogących im pomóc… wtedy nasze życie ma sens.

Stąd moje zaangażowanie w tworzenie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a następnie praca na rzecz mieszkańców Warszawy w rozmaitych strukturach samorządu. W 1998 roku zostałam radną Gminy Warszawa Bielany, zaś w 2002 roku radną Rady Warszawy. Moją pracę skoncentrowałam na szeroko rozumianej problematyce społecznej. Zostałam wiceprzewodniczącą Komisji Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom w Radzie Warszawy, członkiem Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Warszawy, Przewodniczącą Społecznej Rady w Ośrodku Terapii i Uzależnień Alkoholowych. Ponadto kierowałam Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W 2004 roku zostałam Zastępcą Burmistrza w Dzielnicy Ursus, gdzie odpowiadałam za oświatę, zasoby lokalowe oraz za sprawy społeczne. Tu, spłacając dług wobec tych dzielnych i odważnych ludzi, którzy odważyli się wyjść na tory w czerwcu 1976 roku zorganizowałam pierwsze godne obchody tych wydarzeń.

W 2005 roku zostałam Posłem na Sejm RP. Państwa głosy wpłynęły na kierunek dokonywanych zmian w polskiej polityce społecznej – ulgi prorodzinne, dłuższe urlopy macierzyńskie, becikowe, wzrost płacy minimalnej czy tak długo oczekiwaną coroczną waloryzację rent i emerytur. Jako wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej oraz członek Komisji Rodziny i Spraw Kobiet doprowadziłam do przywrócenia Funduszu Alimentacyjnego, zlikwidowanego w poprzedniej kadencji przez SLD.

Uchwalone ustawy były dopiero początkiem niezbędnych i bardzo ważnych zmian.

Rozpoczynając pracę w Kancelarii Prezydenta RP, instytucji działającej w obrębie określonych ram, realizowałam powierzone mi zadania, pisałam ekspertyzy, organizowałam liczne spotkania. Czułam jednak,  że warto było by coś zmienić. Brakowało mi kontaktu z ludźmi, ich problemami, życiem. To, co robiłam było i ważne i potrzebne, czułam jednak, że mogę dać z siebie więcej.

Zaproponowałam Panu Prezydentowi, osobie ciepłej, otwartej na cierpienia innych zupełnie nową aktywność – zaangażowanie Kancelarii Prezydenta RP w działania humanitarne. Znalazłam zrozumienie i poparcie dla takich działań. Działań trudnych, wymagających olbrzymiej pracy i międzynarodowej współpracy. Więcej o mojej pracy w kancelarii i projektach można przeczytać na mojej stronie.

W wyborach samorządowych w 2010 r. uzyskałam mandat radnej Sejmiku Mazowieckiego. Otrzymałam 37.182 głosów, co stanowiło 16,96% wszystkich ważnych głosów w moim okręgu. To był drugi wynik w Warszawie, i 4 na Mazowszu.

W 2011 r. dzięki Państwa głosom wróciłam do Sejmu jako Poseł na Sejm VII kadencji.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy samorządowej, poselskiej oraz w Kancelarii Prezydenta RP nauczyło mnie, że bezpośredni kontakt z człowiekiem pozwala w lepszy sposób realizować jego wolę, a wzajemna rozmowa służy wypracowaniu skuteczniejszych rozwiązań i chroni przed zgubną izolacją polityka od społeczeństwa, ucząc jednocześnie być otwartym na potrzeby wszystkich ludzi, zwłaszcza tych pokrzywdzonych, bezradnych i szukających pomocy.

Dlatego też serdecznie zapraszam do mojego biura poselskiego zlokalizowanego na warszawskiej Woli przy ul. Żelaznej 75 oraz filii mojego biura, mieszczącej się przy ul. Bohaterów Warszawy 9 na warszawskim Ursusie. Zachęcam również do odwiedzania mojej strony, która mam nadzieję umożliwi Państwu częstszy kontakt i stanie się forum, na którym porozmawiamy o sprawach ważnych dla nas, mieszkańców Warszawy. Znajdą Państwo na niej wiele ciekawych informacji, mając jednocześnie możliwość uczestniczenia w wymianie poglądów na temat funkcjonowania i problemów nękających nasze Miasto.

Prasa o mojej działalności:

1) Gazeta Wyborcza: 29 lat temu Ursus wyszedł na ulice: http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,2782240.html

2) Zapis stenograficzny (709) z 82 posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności (18 kwietnia 2007 r.): http://www.senat.gov.pl/k6/kom/kpcp/2007/082pcp.htm

3) Wystąpienia sejmowe: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/idWWW?OpenView&RestricttoCategory=091

4) Nasz Dziennik: Wraca Fundusz Alimentacyjny: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20070908&typ=po&id=po62.txt

5) Sejmowe sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: http://www.mpips.gov.pl/indextxt.php?gid=339&news_id=346

6) Stwardnienie rozsiane w Sejmie RP: http://www.zdrowie.med.pl/z_aptek/index.php?from=16&id=134

7) Mam SR. Film eksperymentalny z udziałem posłów: http://mamsm.pl/film_eksperyment

8) Radio Lublin: Symulator śmiertelnej choroby SR: http://lublin.com.pl/artykuly/pokaz/2546/symulator,smiertelnej,choroby,stwardnienie,rozsiane/

9 ) Film o stwardnieniu rozsianym: http://www.youtube.com/user/SM658

10) Położenie kamienia węgielnego pod budynek komunalny przy ul. Szancera: http://www.skorosze.pl/ecv/_skorosze/artikolo.php/Skorosze-17-0-0-0-0-0-88-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-artikolo.html