«

»

paź 01

Jan Malicki wspiera Małgorzatę Gosiewską

Znam Panią Poseł Małgorzatę Gosiewską, obecnie Wicemarszałek Sejmu RP, od wielu lat. Byłem i jestem pełen uznania dla jej wielkiej aktywności publicznej, jako Posłanki, jak również podczas jej współpracy z zespołem Prezydenta Kaczyńskiego. Ze względu na moje zainteresowania i pracę, moją szczególną uwagę zwracało jej ogromne zaangażowanie w sprawy polskiej polityki wschodniej. Na tym gruncie spotykaliśmy się wielokrotnie. Jej aktywność dotyczyła także kwestii przestrzegania praw człowieka i demokratyzacji w Gruzji oraz na Ukrainie. Tutaj uznanie moje i środowiska spowodował decydujący wkład Pani Poseł w powstanie i publikację raportu z rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie, który stał się potem podstawą do zaskarżenia sprawców do Trybunału w Hadze. Ostatnio zaangażowanie Pani Marszałek dotyczy to także pracy dla trwałej poprawy relacji polsko-litewskich. Pani Marszałek jest osobą bardzo pracowitą i bardzo zaangażowaną w sprawy ważne z punktu widzenia Polski i polskiej racji stanu.

 

Jan Malicki
Studium Europy Wschodniej UW

Screenshot_2019-10-01 (5) Małgorzata Gosiewska - Poseł na Sejm RP - Strona główna(1)