maj 05

Święto Konstytucji 3 maja w Ambasadzie RP w Kijowie

3 maja ambasada Kijów1W dniu 3 maja 2015 roku Poseł Małgorzata Gosiewska wzięła udział w obchodach Święta Konstytucji Majowej z 1791 roku w Ambasadzie RP w Kijowie. Jest to jedno z najważniejszych świąt dla Polonii mieszkającej w tym regionie Ukrainy. Zebranych gości powitał Ambasador Henryk Litwin, głos zabrała również Poseł Gosiewska, która mówiła między innymi o trudnej sytuacji geopolitycznej Ukrainy, braku odpowiedniego zaangażowanie Polski w politykę międzynarodową, oraz braku koniecznego wsparcia dla Polaków zamieszkujących Ukrainę.

3 maja ambasada Kijów 3 maja ambasada Kijów4 3 maja ambasada Kijów6

Pani Poseł dostarczyła również niezbędną pomoc humanitarną na tereny ogarnięte wojną.

1 maja przemalowanie symbolu1 1 maja przemalowanie symbolu3

 

Poseł Małgorzata Gosiewska odwiedziła również Połtawę, którą opisuje jako urokliwe miasto w środkowo- wschodniej części Ukrainy, w którym urodził się Symon Petlura. Rejon ten bardzo silnie wspiera walczące na froncie bataliony. Aktywnie pracują tam wolontariusze, wielu mieszkańców miasta i rejonu walczy. Jak wiele ukraińskich miast, Połtawa wystawiła własny batalion.

28 kwietnia Połtawa 28 kwietnia Połtawa1W dniu 30 kwietnia 2015 roku Poseł Małgorzata Gosiewska, będąc w Charkowie, odwiedziła tablicę upamiętniającą zamordowanie przez NKWD około 500 obywateli Polskich (o takiej liczbie mówią znane dokumenty).

30 kwietnia Charków tablica NKWD

 

 

kwi 22

Sąd wydał postanowienie w sprawie gróźb kierowanych pod adresem Poseł Małgorzaty Gosiewskiej

Zgodnie z wcześniejszą decyzją Sędziego Sądu Rejonowego, Pani Karoliny Stępniak o godzinie 14:30 zostało wydane postanowienie, w którym Sąd przychylił się do argumentów podniesionych w zażaleniu na decyzję Prokuratora Prokuratury Okręgowej Arkadiusza Buśkiewicza w Warszawie. Sąd zauważył także braki formalne w postępowaniu Prokuratora oraz całkowicie obalił argumenty użyte w uzasadnieniu jego decyzji. Teraz sprawa wróci do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – oby do Prokuratora, który należycie przyłoży się do swoich zadań.

Gdy tylko uzyskamy postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli z uzasadnieniem, zostanie ono zamieszczone na naszej stronie.

kwi 22

Odbyła się rozprawa w sprawie gróźb kierowanych pod adresem Poseł Małgorzaty Gosiewskiej

20150422_112733_resized

W dniu dzisiejszym o godzinie 11:00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli odbyła się rozprawa, na której rozpatrywane było zażalenie Poseł Małgorzaty Gosiewskiej na postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie V Ds. 41/15 dotyczącej gróźb karalnych kierowanych pod adresem Poseł na Sejm RP Małgorzaty Gosiewskiej. Sędzia Sądu Rejonowego Karolina Stępak z nieznanych nam przyczyn wyłączyła jawność rozprawy, przez co nie mogli w niej wziąć udziału przedstawiciele mediów oraz publiczność. Po trwającym około 30 minut wysłuchaniu Pani Poseł, jej pełnomocnika, mec. Agnieszki Zdanowskiej oraz prokuratora Arkadiusza Buśkiewicza – znanego między innymi z umorzenia śledztwa w sprawie „afery hazardowej” w 2011 roku – Sędzia odroczyła wydanie postanowienia w przedmiotowej sprawie na godzinę 14:30.

 

20150422_105811_resized 20150422_105818_resized

kwi 21

Rozprawa w sprawie gróźb kierowanych pod adresem Poseł Małgorzaty Gosiewskiej

W imieniu Poseł Małgorzaty Gosiewskiej informuję Państwa o sprawie sądowej, na której rozpoznawane będzie zażalenie Pani Poseł na postanowienie Prokuratora o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie V Ds. 41/15 dotyczącej gróźb karalnych kierowanych pod adresem Poseł na Sejm RP Małgorzaty Gosiewskiej. Rozprawa odbędzie się w środę 22.04.2015 o godzinie 11:00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli, ul. Antoniego Kocjana 3, sala 142.

Pani Poseł Małgorzata Gosiewska od początku stycznia 2015 roku złożyła 5 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa zdefiniowanej jako groźby karalne. Opisane wyżej zawiadomienia zostały przez Prokuraturę Rejonową dla Warszawy – Woli połączone w jedną sprawę, a następnie zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postępowanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadził Prokurator Prokuratury Okręgowej Arkadiusz Buśkiewicz, który to na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 uznał, że opisane w doniesieniu o możliwości popełnienia przestępstwa czyny te nie zawierały znamion czynów zabronionych. W uzasadnieniu Prokurator użył następujących słów: cyt. „Poseł Małgorzata Gosiewska przebywała wielokrotnie na Ukrainie, w tym także na linii frontu, na terenach zagrożonych działalnością prorosyjskich separatystów. Wyjazd w tamten region Ukrainy wymagał niewątpliwie dużej odwagi, większej odporności na stres i przede wszystkim umiejętności działania w warunkach silnego emocjonalnego napięcia.”….. koniec cytatu. Według Pana Prokuratora taka osoba nie może się więc obawiać gróźb bezpośredniego ataku na jej osobę a nawet groźby śmierci. Według Prokuratora taka osoba nie może się niczego obawiać,  co oznacza, że można jej bezkarnie grozić, gdyż taka groźba nie wyczerpuje znamion czynu zabronionego określonego w przepisie  art. 190 § 1 Kodeksu Karnego.

Pod adresem Pani Poseł Małgorzaty Gosiewskiej padały różne groźby, od cyt. „(…) Mam coś dla (…) w prezencie”, „(…) pod mur.”, po „Zabiję każdą (…) i to z wielką przyjemnością.”, „spalić (…) żywcem”. Są to słowa, które w każdym wzbudziłyby grozę, zwłaszcza w ponadmilionowym mieście, w którym nie da się cały czas mieć na baczności, oglądać za siebie. Decyzja Prokuratora jest tym bardziej absurdalna, że wszyscy mamy w pamięci nie tak dawne wydarzenia z Łodzi, gdzie w październiku 2010 roku doszło do zabójstwa i usiłowania zabójstwa pracowników Biura Prawa i Sprawiedliwości. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jeśli groźby dotyczą Posła opozycji, to Prokuratura nie jest nawet zainteresowana przeprowadzeniem postępowania. Na dowód nierównego traktowania przez Prokuraturę spraw dotyczących polityków różnych opcji można przytoczyć przykład  gróźb kierowanych do obecnego Marszałkowi Sejmu – Radosława Sikorskiego – wtedy w stan gotowości zostały postawione wszystkie służby, pirotechnicy sprawdzali jego biura, a temat ten był leitmotivem w mediach głównego nurtu.

Zachęcam do udziału w rozprawie.

kwi 21

Interpelacje Poseł Małgorzaty Gosiewskiej w sprawie przejazdu „Nocnych Wilków” przez Polskę

2Fz89QNl2Xg
Zachęcam do zapoznania się z interpelacjami skierowanymi przez Poseł Małgorzatę Gosiewską do Ministra spraw zagranicznych, Grzegorza Schetyny oraz do Ministra Spraw Wewnętrznych, Teresy Piotrowskiej:

MSW Nocne Wilki

MSZ Nocne Wilki

Dalsze informacje dotyczące procedowania interpelacji wraz z odpowiedziami Ministrów będą dostępne na stronach Sejmu RP, odpowiednio:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=517C1DF0C2C4EE25C1257E2A00499145&SessionID=DMHVM5ATBI

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?documentId=86B10007536541F5C1257E2A00499149&SessionID=DMHVM5ATBI

Chirurg z Putinem gPCCxB7KJuw KkjCjbvtxO4 wIcK6F30VS4 Wilki Donbas Wilki u Stalina

Strona 1 z 11812345...102030...Ostatnia »